Nap szerinti archívum: 2015-04-23
A Szirtos-szék a jellegzetes dél-alföldi szikesek láncolatának egyik tagja. Az itt található változatos élőhelyek, mint a szikes tó, a semlyékesek, homokos szántók és akácosok számos madárfajnak nyújtanak otthont.

Szirtos-székA pusztán a szikes jellegű társulások és a homoki sztyepprétek uralkodnak. Az Alföldön egyre fogyatkozó semlyékesek számos ritka élőlény menedékeként szolgálnak. Ezeket a ritka nemzeti kincseket mindenképp meg kell őriznünk az utókor számára.

Kömpöc-pusztaA kistérségben a nem ültetvény jellegű telepített erdők közül két jelentősebb a Balástya-Kapitányságon található. Közülük a kiterjedtebb egy fenyő- és akácelegyes szürkenyaras (Populetosum canescentis cultum), a kisebb tölgy-domináns fásítás (Quercetum roboris cultum). Emellett szikesekkel és kisebb számban homoki gyepekkel is találkozhatunk.

Kapitányság„a faluban a tűznek soha nem szabad kialudnia…” Kiss István 1939. április 2-án született Makón. A balástyai művelődési ház vezetője volt 1961. január 16-tól 1990. február 1-ig. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola népművelés szakán végzett 1980-ban. A népművelő szakma Szocialista Kultúráért, Ifjúsági Díj, Kiváló Népművelő kitüntetésekkel ismerte el országos hírűvé […]

Kiss István