Balástyai Polgárőr Egyesület

A Balástyai Polgárőr Egyesület 1997-ben alakult Balástyai Polgárőrcsoport néven (Pk. 60.233/1997/7.). A polgárőrcsoport 2002-ben változtatta nevét Balástyai Polgárőr Egyesületre. Jelenleg az egyesület 24 tagot számlál.
Az egyesület céljai és feladatai
1. Az egyesület kiemelt működési céljai:
– a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása,
– a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása,
– a lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok javítása,
– a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
2. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében:
– jelzéseket ad az önkormányzati szerveknek a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető, észlelt magatartásokról, amelyek esetében bűnmegelőző és közbiztonsági jellegű védő-óvó intézkedések megtételét tartja szükségesnek,
– a bűncselekmények elkövetését elősegítő és a közbiztonságot veszélyeztető körülményekről tájékoztatja a rendőri és más intézkedésre jogosult szerveket,
– a bűnügyileg, közbiztonságilag fertőzött és veszélyeztetett területeken az ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelme érdekében lakossági járőrszolgálatokat szervez,
– a tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadja a legközelebbi rendőri szervnek, vagy rendőrnek,
– a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében reklám és propaganda tevékenységet folytat,
– a lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet végez, együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervekkel.

Balástyai Polgárőr Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 31.
Telefon: 06 (30) 456-6453
Adószám:  18470996-1-06
Bankszámlaszám: 18470996-36000001
Elnök: Dékány Péter

Megszakítás