Nyertes pályázatok és beruházások Balástya lakosságáért, közös jövőnkért

1998-2015-ig elnyert pályázatok összege:_______________________ 3 276 678 038 Ft

Eredmények 2015

Civil szervezetek támogatása (NEA) 2 132 500 Ft
Egészségben: komplex egészségfejlesztési és baleset megelőzési program a balástyai általános iskolában 11 449 739 Ft
„Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben” 30 000 000 Ft
Parlagfű elleni védekezés, gépbeszerzés (folyamatban) 3 800 000 Ft
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (folyamatban) 8 900 000 Ft

Eredmények 2010-2014

Új tornaszoba építése (folyamatban) 20 000 000 Ft
Négyegységes ifjúsági szálláshely kialakítása (folyamatban) 28 500 000 Ft
Készségfejlesztő termek kialakítása (folyamatban) 14 800 000 Ft
Műfüves sportpálya építése 28 000 000 Ft
Ivóvízminőség-javító program 330 000 000 Ft
Sportöltöző és közpark felújítása 17 000 000 Ft
Új kerékpárút építése 254 000 000 Ft
Tanyagondnoki gépjárművek beszerzése 15 000 000 Ft
Szennyvíztisztító és csatornahálózat építése (2013-2014) 962 783 000 Ft
Civil szervezetek működési támogatása (2013-2014) 18 600 000 Ft
?Sajtkukac? sportpark kialakítása (2012-2014) 26 000 000 Ft
Napelemes rendszer kiépítése az iskola tetején (2013) 30 600 000 Ft
Tanyaprogramban gréder beszerzése (2013) 7 600 000 Ft
Társadalmi Operatív Program pályázati támogatása:
szakkörök, olvasótáborok, oktatási esélyegyenlőség,
egészségnevelés támogatása (2010-2014)
94 000 000 Ft
Traktor és faaprítógép beszerzése (2012) 8 300 000 Ft
Külterületi utak tervezése (2012) 17 300 000 Ft
Könyvtár előtti közpark kialakítása (2012) 19 000 000 Ft
Felsős iskolaépület tetőcseréje (2011) 32 000 000 Ft
Bölcsőde kialakítása (2010-2011) 53 000 000 Ft
Kistelek-Balástya kerékpárút építése (2010) 125 000 000 Ft
Balástya-Szatymaz összekötő út építése (2010) 40 000 000 Ft

Eredmények 2009

E-Magyarország program 720 000 Ft
Építő közösségek ? szabadidős programok támogatása 22 000 000 Ft
Gondozási Központ akadálymentesítése II. kör 8 700 000 Ft
Klebelsberg iskola homlokzatfelújítása 11 800 000 Ft
Sportöltöző nyílászáróinak cseréje 1 800 000 Ft
Civil szervezetek támogatása 1 100 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás eszközbeszerzése 7 800 000 Ft
IKSZT kiépítése a könyvtárban 37 000 000 Ft
Sátorvásárlás 3 700 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás kiteljesítése 35 000 000 Ft
Bel- és csapadékvíz elvezetés 82 500 000 Ft
I. világháborús emlékmű felújítása 3 200 000 Ft

Eredmények 2008

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 1 402 000 Ft
Gondozási Központ akadálymentesítése 7 090 000 Ft
Közlekedési szolgáltatások fejlesztése (buszvásárlás) 14 808 000 Ft
Helyi piactér és parkolók kialakítása 8 114 000 Ft
Területi Gondozási Központ akadálymentesítése 6 450 000 Ft
Ifjúsági referens foglalkoztatása 845 940 Ft
Óvoda építése 85 000 000 Ft
Mindenki ebédel ? iskolai étkeztetési támogatás 1 500 000 Ft
Erdei Iskola program támogatása 2007-2008 633 000 Ft
„Digi suli” ? informatikai infrastruktúra fejlesztése 6 000 000 Ft
Helytörténeti anyagok digitalizálása, kulturális táborszervezés 674 700 Ft
Általános iskola és óvoda eszközfejlesztése 300 000 Ft
Iskolai könyvtár állománybővítése 50 000 Ft
NetreKész program 2 500 000 Ft
Civil egyesületek működési költsége 1 200 000 Ft
Reneszánsz túrák ? 6. osztályosok kirándulása 205 000 Ft
Teniszpálya építése 3 492 414 Ft
Gyerekek nyári tábora 4 500 000 Ft
Forrás tanulóközpontok fenntartása 214 500 Ft
Veteránjármű találkozó támogatása 215 000 Ft
Étkeztetés és házi segítségnyújtás támogatása 8 000 000 Ft
Szociális szolgáltatás-fejlesztés, családi napközik kialakítása 492 000 Ft
Római katolikus templom felújítása 21 310 108 Ft
Zöldmező majorhoz vezető bekötő út felújítása 31 000 000 Ft
Kompetenciaalapú oktatás fejlesztése 27 500 000 Ft

Eredmények 2007

Teleház nyílászáróinak cseréje 3 400 000 Ft
Gyógyszertár és orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 7 698 000 Ft
Többfunkciós rendezvényház fűtéskorszerűsítése 4 560 000 Ft
Rákóczi utca déli oldalának útszélesítése és járdafelújítás 14 646 000 Ft
Falusi Tanoda ? képzési és közösségi központ kialakítása 17 760 000 Ft
Csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése 1 500 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 1 681 000 Ft
Szociális feladatellátás feltételeinek megteremtése 6 550 000 Ft
Sportudvar létesítése az általános iskolában 11 760 000 Ft

Eredmények 2006

Védőnői tanácsadó belső felújítása, akadálymentesítése 3 500 000 Ft
Ifjúsági klub felújítása 1 661 000 Ft
Tanyagondnoki szolgálat autócseréje 7 769 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 911 000 Ft
Általános iskola alsós épületének tetőtér beépítése 20 238 000 Ft
Általános iskola felsős épületének nyílászáró cseréje 7 692 000 Ft
Sajátos nevelésű gyermekek együttnevelése 35 000 000 Ft
Általános iskola felkészülése a kompetencia-alapú
oktatás bevezetésére
18 000 000 Ft

Eredmények 2005

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése 23 500 000 Ft
Orvosi rendelő akadálymentesítése (Dr. Györe-rendelő) 2 906 000 Ft
Polgármesteri hivatal felújítása 2 600 000 Ft
Játszótéri virágsziget, játszópark kialakítása 2 500 000 Ft
Vedresszéki mezőgazdasági út felújítása 39 285 000 Ft
Köztemető felújítása 8 500 000 Ft
Mezőgazdasági út fejlesztése 28 109 000 Ft

Eredmények 2004

Új Teleház kialakítása 4 818 000 Ft
Földmunkagép beszerzése 8 806 000 Ft
Polgármesteri hivatal bővítése 12 799 000 Ft

Eredmények 2003

Egészségház földszintjén orvosi rendelők felújítása 4 250 000 Ft
Iskolaépületben gazdasági és ügyviteli helyiségek létesítése 6 721 000 Ft
Klebelsberg iskola épületének felújítása 1 055 000 Ft
Művelődési ház ? vizesblokk kialakítására 1 500 000 Ft
Hunyadi utcában útépítés 6 987 000 Ft
Széchenyi és Rákóczi utcai járdaépítés és felújítás 12 296 000 Ft
Bűnmegelőzési nyári tábor 180 000 Ft
Mezőgazdasági összekötő út tervezése 2 km-es szakaszon 1 875 000 Ft
Hóeltakarítás vis maior támogatás (január) 2 273 858 Ft
Hóeltakarítás vis maior támogatás (február) 1 301 570 Ft
Lakossági felkészítő tájékoztató katasztrófavédelmi program 390 000 Ft
Önkormányzati ifjúsági referens alkalmazása 1 942 200 Ft
Önkormányzat működési támogatása 2 661 000 Ft
Alapfokú angol nyelvtanfolyam felnőtteknek (8 fő) 660 000 Ft
Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feltételeinek fejlesztésére 518 585 Ft
Számítógépes fejlesztés a szociális területen 300 000 Ft
Tanyagondnoki hálózat bevezetése, gépkocsi vásárlás 7 312 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, eszközfejlesztés 750 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 100 000 Ft
Marketing eszközök fejlesztése, turisztikai információs
táblák kihelyezése
1 166 000 Ft

Eredmények 2002

Hat költségalapú bérlakás kialakítása 41 369 474 Ft
Művelődési ház parkjának létrehozása 1 346 000 Ft
Kegyeleti Park kialakítása 7 000 000 Ft
Temetői ravatalozó felújítása 5 607 000 Ft
Temetői út építése 8 714 750 Ft
Kommunális parkfenntartó kisgépek beszerzése 6 301 250 Ft
Művelődési ház homlokzatának felújítása 7 004 000 Ft
Klebelsberg iskola épületének felújítása 6 321 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 000 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 96 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (I.) 250 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (II.) 800 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása (III.) 50 000 Ft
Önkormányzati működési támogatás 12 276 000 Ft

Eredmények 2001

Település rendezési terve 6 082 000 Ft
Balástya I. belvízelvezető csatorna rekonstrukciója 6 671 000 Ft
Óvoda átalakítása 16 000 000 Ft
Falukarakter kialakítása 2 000 000 Ft
Tolbuchin utca jobboldali járdaépítése 3 067 000 Ft
Mezőgazdasági feltáróút építése a szeméttelepig 18 200 000 Ft
Külterületi úthálózat fejlesztése ? mezőgazdasági út II/1. 19 906 000 Ft
Balástyai régi temető felszámolására 12 820 000 Ft
Fecskeház ? három lakás kialakítása 16 865 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 400 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 160 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 1 000 000 Ft
Római katolikus templom felújítása 5 250 696 Ft
Könyvtár akadálymentesítése 600 000 Ft

Eredmények 2000

Házasságkötő terem felújítása 3 623 900 Ft
Belvízelvezető csatorna kiépítése 2 121 554 Ft
Hunyadi utcai járdaépítés 2 149 000 Ft
Rákóczi utcai útszélesítés és járdaépítés 6 230 000 Ft
Játszótér-fejlesztés 211 000 Ft
Sportpálya-fejlesztés 800 000 Ft
Ifjúsági referens feladatokra 200 000 Ft
Zöldség- és Virágfesztivál támogatása 700 000 Ft
Fény- és hangtechnika fejlesztése 400 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 102 000 Ft
Belvíz utáni helyreállításra 8 882 000 Ft
Személyi tulajdonban lévő épületek helyreállítására (belvíz) 18 430 000 Ft
Önkormányzati kötelező feladatot ellátó épületek
helyreállítására (iskolakonyha)
3 900 000 Ft

Eredmények 1999

Művelődési ház ? érdekeltségnövelő támogatás 600 000 Ft
Művelődési ház ? eszközfejlesztés 300 000 Ft
II. világháborús emlékmű állításához 300 000 Ft
Rákóczi utcai útszélesítés és járdaépítés 7 893 000 Ft
Zrínyi és Ady utcai útépítés 11 778 300 Ft

Eredmények 1998

Művelődési házba székek vásárlása 700 000 Ft
Szakreferens alkalmazása 250 000 Ft
Gyermekprogramok 500 000 Ft
Könyvtár elektronikus védelme 330 000 Ft
Könyvtár olvasótermének berendezése 150 000 Ft

.

fggggggggggggggggggggggggg dfg dfg
gggggggg gd gf
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg fg fg
Megszakítás