Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiBalástyai Polgármesteri Hivatal
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon:  (62) 278-222, (62) 578-160, (62) 578-161
fax: (62) 278-320
e-mail: titkarsag@balastya.hu
www.balastya.hu
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiPolgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Ujvári László polgármester
(62) 278-222
polgarmester{kukac}balastya{pont}hu              

dr. Barna Angéla jegyző
(62) 278-222/113
jegyzo{kukac}balastya{pont}hu
4. Ügyfélfogadási rendHétfő: 8.00.-12.00., 13.00.-16.00 óráig  
Kedd: 8.00.-12-00., 13.00.-16.00 óráig  
Szerda: Nincs ügyfélfogadás  
Csütörtök: 13.00.-16-00 óráig  
Péntek: 8.00.-12.00 óráig
5.Képviselő-testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeBalástya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Elérhetőség: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
(Polgármester + 6 fő képviselő):
Polgármester: Ujvári László

Képviselők:
Juhász Jenő – alpolgármester
Fodor Tamás, Kiss József, Márkus Marianna, Sári János, Túriné Török Ilona

Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
 
Elnök: Sári János  
Tag: Márkus Marianna  
Kültag: Vincze Mihály      

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság  
Elnök: Túriné Török Ilona  
Tag: Kiss József, Fodor Tamás  
Kültag: Böröczné Huszka Edina, Böröcz Lászlóné 
6.Intézmények adatai (óvoda, könyvtár, szociális intézmény)
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye,
Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde
Óvoda székhelye: 6764 Balástya, Széchenyi u. 3.
Bölcsődei telephely: 6764 Balástya, Kóródy u. 31.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 57/2017. /VI.27./ képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 2017
Alapító okirat: letölthető innen
Vezető: Csontos Mária
Óvoda tel.: 30/8695024 Bölcsőde tel.: 30/9279741
E-mail: csudavilagovi[kukac]gmail[pont]com, bolcsode[kukac]balastyaiamk[pont]hu
Web: http://csudavilag.balastya.hu/  
Működési engedély: letölthető innen
Működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku


Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya
Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 32.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 85/2017 (IX.29) képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 2017.
Alapító okirat: letölthető innen
Vezető: Kocsisné Benkő Beáta
Tel: 62/578-130, 06 30/413-0075
E-mail: konyvtar[kukac]unkacsy-amk[pont]hu Web: http://www.balastyaiamk.hu
Működési engedély: –
Nyilvános könyvtárak jegyzéke letölthető az alábbi hivatkozásról: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke
https://konyvtarakadatbazisa.oszk.hu/library.php?id=2476

Integrált Szociális Intézmény
Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 6/2005. (I.25.) képviselő-testületi határozat
Létrehozásának éve: 2005
Alapító okirat: letölthető innen
Vezető: Zakáné Seres Mónika
Tel: 62/278-222
E-mail: iszi[kukac]balastya[pont]hu
Web: https://www.balastya.hu/2009/03/11/integralt-szocialis-intezmeny/  

7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  –
 
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiBalástyáért Közalapítvány
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Web: https://www.balastya.hu/2009/03/12/balastyaert-koezalapitvany/
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveBalástyai Újság
Felelős szerkesztő: Illin Klára újságíró
Telefon: +36 (30) 345-5053, 62/278-303
E-mail: mediairoda{kukac}invitel{pont}hu
Web: https://www.balastya.hu/balastyai-ujsag/
10.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: (62) 562-662
Fax: (62) 562-601

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Balástya Községi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 17/2015. (IV.30.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról (a megye rovatban Csongrád megye kiválasztása, a hely esetében Balástya  kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
 
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataiBalástya Községi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 17/2015. (IV.30.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról (a megye rovatban Csongrád megye kiválasztása, a hely esetében Balástya kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)
3.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlAdóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Balástya Községi Önkormányzat Jegyzője, eljár: Balástyai Polgármesteri hivatal adóügyi ügyintéző

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Balástyai  Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézője
Illetékességi terület: Balástya Község

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Balástya Község Jegyzője, eljár: Balástyai Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője
Illetékességi terület: Balástya Község

Építéshatósági ügyekben: Csongrád Megyei Kormányhivatal

 
4.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Balástya község területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról (a megye rovatban Csongrád megye kiválasztása, a hely esetében Balástya kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
(vagyonnyilatkozatok, működési engedélyek, továbbképzési terv, szociális nyilvántartások stb jegyzéke)
Működési engedély


Telepengedély

Adózással kapcsolatos ügyek

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek
 
6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékeBalástyai Újság
7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaBalástya Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a község éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról
(a megye rovatban Csongrád megye kiválasztása, a hely esetében Balástya kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)


Munkaterv
8.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólJegyzőkönyvek
9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHírek, események
10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukPályázati felhívás társadalmi szervezetek támogatására
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai –
12.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve szabályzatKözérdekű adatközlési és közzétételi szabályzat
13.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk –
14.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiKözponti Statisztikai Hivatal
15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nincs

III. Gazdálkodási adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaBalástya Községi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek weboldalról
(a megye rovatban Csongrád megye kiválasztása, a hely esetében Balástya kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

 
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítveFoglalkoztatottak létszáma Balástya Községi Önkormányzat

Foglalkoztatottak létszáma Balástyai Polgármesteri hivatal
 
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondTámogatások kedvezményezettjei 2014. 

Támogatások kedvezményezettjei 2015.

Támogatások kedvezményezettjei 2016.

Támogatások kedvezményezettjei 2017.

Támogatások kedvezményezettjei 2018.
4.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  –
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nincs
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések5 millió forintot meghaladó kifizetések
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Lista
Megszakítás