Közérdekű adatok

Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Balástya Községi Önkormányzat

Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Postacím: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Telefon: 06-62-278-222, 06-62-578-160, 06-62-578-161

Fax: 06-62-278-320

Központi e-mail cím: titkarsag{kukac}balastya{pont}hu

A honlap URL-je: www.balastya.hu

Ügyfélszolgálat: –

Közönségkapcsolati vezető: –

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Szervezeti struktúra

A szerv vezetői: Polgármester: Ujvári László, Jegyző: dr. Nagy-Elekes Petra, Alpolgármester: Juhász Jenő, Képviselő-testület: Juhász Jenő, Kiss József Fodor Tamás,  Sári János, Márkus Marianna, Túriné Török Ilona

A szervezeti egységek vezetői:

Munkakör Név Telefonszám Email cím
Polgármester Ujvári László 62/278-222 polgarmester{kukac}balastya{pont}hu
Jegyző dr. Nagy-Elekes Petra 62/278-222/113 jegyzo{kukac}balastya{pont}hu
Titkárság, munkaügy Zánthó Anett 62/278-222/101 titkarsag{kukac}balastya{pont}hu
Adóügyek Horváth-Zsikóné Kiri Mária 62/278-222/103 adougyek{kukac}balastya{pont}hu
Anyakönyv Sándor Gabriella 62/278-222/111 anyakonyv{kukac}balastya{pont}hu
Műszaki ügyek Márkus Rudolf 62/278-222/105 epitesugy{kukac}balastya{pont}hu
Gazdaságvezető Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna 62/278-222/117 penzugy1{kukac}balastya{pont}hu
Pénzügy Szemerédiné Szabó Mónika 62/278-222/109 penzugy2{kukac}balastya{pont}hu
Pénzügy Martus Ildikó 62/278-222/104 penzugy4{kukac}balastya{pont}hu
Pénztár, pénzügy Szabó Lajosné 62/278-222/118 penztar{kukac}balastya{pont}hu
Szociális és gyermekvédelmi ügyek Tóth Szilvia 62/278-222/105 szocig3{kukac}balastya{pont}hu
Általános igazgatási ügyek Olajosné dr. Csízik Tímea 62/278-222/114 szocig2{kukac}balastya{pont}hu
Közfoglalkoztatás Farkas Aranka 62/278-222/120 jogasz{kukac}balastya{pont}hu
Integrált Szociális Intézmény vezető Zakáné Seres Mónika 62/278-222/106 intezmenyvezeto{kukac}balastya{pont}hu
Pályázatírás, Teleház szolgáltatásai Péterné Bárkányi Tímea 62/278-222/115 telehaz{kukac}balastya{pont}hu
Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés Tasi Beatrix 62/278-222/121 gyjolet{kukac}balastya{pont}hu
Művelődésszervező Gyenes-Bitó Lora 62/255-529 balastya{kukac}balastya{pont}hu
Ingyenes jogi tanácsadás Dr. Törzsi Tímea 

(ügyfélfogadás hétfőnként)

   
Tanyagondnoki szolgálat Tari Józsefné  62/278-222/123  
  Böröcz Lászlóné    
  Sutkáné Kothencz Julianna    
  Gémesné Csókási Erika    
Fax   62/278-222/116     

62/278-320

  

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége:

Balástyai Csudavilág Óvoda és Bölcsőde

6764 Balástya, Széchenyi u. 3.

 

Gémes Eszter Közösségi Könyvtár Balástya

6764 Balástya, Rákóczi u. 32.

 

Balástyai Integrált Szociális Intézmény

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Vadásztanya Kft.
Székhely: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Levelezési cím: 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
Tel.: 62/278-520

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: vendéglátás

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Ujvári László

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

1.4 Közalapítványok

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja:

Balástyáért Közalapítvány

A fentiek szerinti közalapítványok székhelye:
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása:

Kezelő szerve a kuratórium

A kuratórium tagjai: Jójárt Erzsébet, Juhász Andrásné, Kardos Erzsébet, Fekete Katalin, Gömöriné Kordás Gabriella, Gombos Pál, Márkus Marianna, Kormányosné Rudner Edit, Kocsisné Benkő Beáta, Molnárné Virágh Éva, Rabi Edit Éva, Krasznai Zoltán, Szél Nóra, Péterné Bárkányi Tímea, Dékány Anita, Dékány Péter

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége

Balástyai Újság
Ingyenes Önkormányzati havilap
Kiadó: Balástya Község Önkormányzata
Telefon: 62/278-222
Felelős szerkesztő: Illin Klára
Telefon: 06 (30) 345-5053
E-mail: mediairoda{kukac}invitel{pont}hu
Nyomda: Innovariant Nyomdaipari Kft.
6750 Algyő, Ipartelep 4.
nyomda{kukac}innovariant{pont}hu
Telefon: +36 62/493-626, +36 62/493-638
Fax: +36 62/493-914

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Illin Klára

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Jogi és Hatósági Főosztály
Székhely: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Dr. Bangha Ágnes
Főosztályvezető
Tel.: 62/680-683
e-mail: info{kukac}csongrad{pont}gov{pont}hu
honlap: www.csmkh.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

Ügyfélfogadás rendje: A megyei kormányhivatal valamennyi főosztályának, osztályának kijelölt ügyintézője(i) a hét minden munkanapján munkaidőben fogadják az ügyfeleket.
A vezetői megbízatású kormánytisztviselők ügyfélfogadási rendje:
A hivatalvezető ügyfélfogadása: minden hónap első keddjén 9.00 órától 12.00 óráig tart. A főtitkár ügyfélfogadása: minden szerdán 9.00 órától 12.00 óráig tart.
A főosztályvezetők ügyfélfogadása:
A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A főosztályvezető-helyettesek és az osztályvezetők:
A hivatali ügyfélfogadással egyező időpontban fogadják az ügyfeleket.
A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló szervezeti egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek közt- és kormánytisztviselői soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban kereshessék fel a Hivatalt.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat-, és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2015. (II. 10.) rendelet.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Rendezvények, ezen belül hagyományőrző kulturális rendezvények (pl. falunap, búcsú, böllérnap), valamint sportrendezvények. Településfejlesztés, településrendezés.

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

A szociális célú települési támogatások megállapítása a Szociális Bizottság és a Polgármester hatáskörébe tartozik.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Balástya község közigazgatási területe

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

> Dokumentumtárban találhatók

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv 29. § (1) szerint megállapított illeték. Első fokú közigazgatási hatósági eljárás esetén 3000 forint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv-ben foglaltak szerint.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő:        7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Kedd:         7. 30.-12. 00        12.30.-16.00
Szerda:            Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:   Nincs ügyélfogadás 12.30.-16.00
Péntek:       7. 30.-12. 00        12.30.-13.30

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Dokumentumtár

2.3 Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Hulladékkezelés

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

3. Temetkezési szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés

5. Közterület fenntartás

6. Lakásgazdálkodás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

1. Hulladékkezelés: hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalommentes elhelyezése

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: kémények ellenőrzése, tisztítása

3. Temetkezési szolgáltatás: teljeskörű temetkezésii szolgáltatás

4. Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés: egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvízelvezetés, tisztítás, csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése, karbantartás

5. Közterület fenntartás: tisztántartás, park gondozás, felújítás

6. Lakásgazdálkodás: lakások bérbeadása

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

1. Hulladékkezelés: 18/2013. (XII. 20.) rendelet a települési hulladékgazdálkodásról.

2. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás: 1/2013. (I. 31.) rendelet, a 15/2014. (XII. 12.) rendelettel egységes szerkezetben.

3. Temetkezési szolgáltatás: 5/2012 (III. 28.) rendelet. – Kegyeleti közszolgáltatási szerződés a Kisteleki Temető Üzemeltető Kft.-vel. (Kistelek, József A. u. 33.)

4. Közterület fenntartás: 15/2009 (XII.16.) egységes szerkezetben 8/2008 (VI.01.), 18/2007 (XI.30.)

5. Lakásgazdálkodás: 2/2011 (II.01.) Önkormányzati bérlakások bérleti díjairól

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról a 1992. LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: –

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye –

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja: nyilvános ülések, szükség szerint zárt ülés.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabálya: SZMSZ (2/2015. (II. 10.) rendelet Balástya Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A testületi szerv ülésének helye: 6764 Balástya, Rákóczi u. 5.

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje: minden hónap utolsó keddi napján

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: nyilvános ülések

A testületi szerv üléseinek napirendje:

1. polgármesteri beszámoló

2. aktuális ügyek

3. Egyéb előterjesztések, javaslatok, interpellációk

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása, egyeztetés állapota

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításainak indokairól

2.8 Pályázatatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

3/2018. (I. 31.) rendelet a helyi lakáscélú támogatásról.

2.9 Közérdekű adatok igénylése

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A testületi szerv ülésének helye

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje

2.10 Közzétételi listák

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

falugyűlés, közmeghallgatás 

III. Gazdálkodási adatok

3. 1 A működés törvényessége, ellenőrzése

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó -vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai    Üvegzseb

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3 Szerződések, támogatások, egyéb kifizetések

A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

A vezetők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű -árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jogátadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Megszakítás