Balástyáért Közalapítvány

A Balástyáért Közalapítvány 1998. április 10-én kezdte meg működését, és azóta szolgálja  lehetőségeihez képest községünk művelődését és általános fejlődését.

Az alapítvány célja:
– Balástya község művelődésének és tömegsport életének támogatása, az ehhez kapcsolódó programok szervezése,
– a művelődési ház épülete és környéke felújításának és működtetésének elősegítése,
– Balástya fejlődésének és szépítésének támogatása,
– az alapítvány céljához kapcsolódó helyi kezdeményezések felkarolása,
– az ifjúság támogatása, ifjúsági szálláshely kialakítása,
– a balástyai turizmus fejlesztése,
– hátrányos helyzetű csoportok, a nagycsaládosok, a nyugdíjasok életkörülményeinek javítása,
– helyi értékek megőrzése,
– a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése,
– a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó attitűd javítása,
– a házassággal, a tartós párkapcsolati elköteleződéssel kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése,
– a generációk kapcsolatának erősítése,
– az egészséges életmód igények kialakítása a helyi lakosságban,
– tehetséggondozás támogatása,
– balástyai civil szervezetek, alkotókörök támogatása,
– ifjúságvédelem, tanórán kívüli oktatásán keresztül,
– készségfejlesztő termek kialakítása.

A kuratórium tagjai:
Jójárt Erzsébet (elnök)
Dékány Péter
Fekete Katalin
Gombos Pál
Gömöriné Kordás Gabriella
Juhász Andrásné
Kardos Erzsébet
Kocsisné Benkő Beáta
Kormányosné Rudner Edit
Krasznai Zoltán
Márkus Mariann
Molnárné Virágh Éva
Németh Anita
Péterné Bárkányi Tímea
Rabi Edit Éva
Szél Nóra
Vozárné Csontos Mária

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18462274-1-06
Bankszámlaszám: 57400152-10003327

Megszakítás