Gajgonyai záportározó fejlesztése IV. fejlesztési ütem

Balástyán befejeződött a Gajgonyai záportározó építése

A Gajgonyai záportározón a humuszolás és a műtárgyak beépítése tovább folytatódik

A Gajgonyai záportározó építése a befejezéshez közeleg

A Gajgonyai záportározó építésének újabb szakasza kezdődött

Folytatódik a záportározó építése

Folyik a záportározó építése

Elkezdődött a záportározó építése

A csatornázás utolsó szakasza a meglévő csatornák és víznyelő aknák javítása

A csatornázás utolsó szakaszán dolgozik a kivitelező cég

A belvízelvezető hálózat építésének munkái folytatódtak

A csatornázás után javítják az aszfaltot

A zárt csapadék csatornák víznyelő aknái körül a tereprendezés is kész

A betonaknák építése folyik a dóci úton és zárt csapadék csatornák készültek

A betonaknák építésén kívül javítják a meglévő belvízelvezető gerincvezetéket is

A belvízelvezetéshez a betonaknák építése folyamatos

Tovább folytatódik a belvízelvezetéshez a gerincvezeték építése

Jól haladnak a belvízelvezetés munkái

A Bartók és a Galamb utcákban betonozták a víznyelő aknák alját

A Gerle és Kodály utcában folyik a csapadékvíz elvezetés munkája

A Galamb utcában folytatódnak a csapadékvíz elvezetés munkái

Csapadékvíz elvezetés munkái folynak a Bartók utcában

A Gajgonyai záportározó beruházás munkái folytatódnak

Megkezdődött a terület előkészítő munka Gajgonyai záportározó területén

Balástyán megkezdődik a Gajgonyai záportározó építése

Megszakítás