Szirtos-szék

A Szirtos-szék a jellegzetes dél-alföldi szikesek láncolatának egyik tagja. Az itt található változatos élőhelyek, mint a szikes tó, a semlyékesek, homokos szántók és akácosok számos madárfajnak nyújtanak otthont.

A sekély vizű szikes tó minden évben kiszárad. Vizének pH értéke 9 körül mozog. A tavat magasabb homokhátak fogják közre. A szikeseken egyik fontos gyógynövényünk az orvosi székfű (Matricaria chamomilla) nagy tömegben tenyészik.
A madárvonulás szempontjából csak a tavaszi időszak a jelentős, mert ekkor még a tó medre vízzel teli. A dús növényzet között bújik meg a védett réti csík (Misgurnus fossilis). A tocsogókban gyakran találkozhatunk a vöröshasú unkával (Bombina bombina), a csatornákban a kecskebékával (Rana esculenta), a tavi békával (Rana ridibunda), a kis tavibékával (Rana lessonae) és a vízisiklóval (Natrix natrix), a réteken pedig a fürge gyíkkal (Lacerta agilis). A homokos szántókon többfelé előfordul a barna ásóbéka (Pelobates fuscus). A szikes gyepeken leginkább a bíbic (Vanellus vanellus) talál megfelelő fészkelési lehetőségeket. A területen fészkelési lehetőséget kínál a ritka sziki madaraknak is, mint a gulipán (Recurvirostra avosetta) és a gólyatöcs (Himantopus himantopus), de itt költ még a piroslábú cankó (Tringa totanus), az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) és a sárga billegető (Motacilla flava). Az keskenylevelű ezüstfák elhagyott szarkafészkeiben rendszeresen költ a vörös vércse (Falco tinnunculus). Idős füzek odva biztosít költési lehetőséget a kuviknak (Athene noctua). A környező tanyák védett zugában neveli fiókáit a búbos banka (Upupa epops).

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Marián, M. ? szerk. ? (1980): A Dél-Alföld madárvilága. ? Szeged.

Megjegyzés hozzáfűzése

Megszakítás