Álláspályázatok


Balástyai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balástyai Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6764 Balástya, Rákóczi utca 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményei működéséhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Balástya Községi Önkormányzat és intézményei gazdasági, számviteli, pénzügyi tevékenységével, anyag- és eszközgazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, a munkafolyamatba épített pénzügyi és gazdasági feladatok ellenőrzésének végrehajtása. Az önkormányzat teljes főkönyvi könyvelésének vezetése, információs jelentések elkészítése, ezzel kapcsolatos kötelező adatszolgáltatások biztosítása, az Áhsz. 14. számú melléklete szerinti részletező nyilvántartások naprakész vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         ASP Gazdákodási szakrendszer ismerete
 •         mérlegképes könyvelői végzettség és regisztráció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         a 45/2012.(III.2.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, szakmai, fényképes önéletrajz
 •         végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •         3 hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.39.§ (1) bek)
 •         nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 •         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggéseben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna nyújt, a 62/278-222, 117-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton dr. Szabó Gabriella részére a jegyzo@balastya.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balastya.hu honlapon szerezhet.