Helyi Építési Szabályzat

Tisztelt Lakosság!

Helyi Építési Szabályzatunk módosítása ismét szükségessé vált helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos módon történik.

Az államigazgatási szervekkel történő egyeztetést megelőzően elindítom a partnerségi véleményezést, melynek keretében partnereinknek 2021. június 16-tól kezdődően 8 nap áll rendelkezésre, hogy a tervanyag kapcsán véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.

A módosítás tervanyaga innen letölthető: http://www.urbanimex.hu

(„Balástya” címszó alatt, „Folyamatban lévő tervanyag” menüpont „módosítás” alkönyvtárban)

Ujvári László
polgármester

További információ: 62/278-222/105 illetve 62/598-106.

Rendezési terv részleges módosítása 2018

Rendezési terv módosítás 2017

Rendezési terv módosítás 2013

Rendezési terv módosítás 2010

Rendezési terv 2005

Térkép, Külterület Központi rész

Térkép, Külterület Északi rész

Térkép, Külterület Déli rész

Megszakítás