Gémes Eszter (1901-1985)

Apai ágról ősei az 1770-es években a Felvidékről érkeztek a balástyai szállásterületre (Szeged-Felsőközpont) ? hantházakat, később vert falú épületeket építettek, ők készítették az első gémeskutakat ? innen kapták nevüket is (Gémes), anyai ősei Szegedről települtek ki az Őszeszéki-tó mellett kimért földjeikre. Szülei 1896-ban házasodtak össze ? a két család tanyája 1 km-re állt egymástól. Édesapja írástudó, vállalkozó szellemű, kísérletező kedvű szegényparaszt gazda ? szőlőt, gyümölcsöst telepített, oltott, metszett,? ? minden tudását igyekezett továbbadni gyerekeinek is. Édesanyja analfabéta volt. Gémes Eszter 1901-ben érkezett a családba negyedik gyerekként (összesen 10 testvér született, 2 csecsemőkorban meghalt). 1908-ban kezdett iskolába járni (Balástya, Őrhalmi iskola) és élte a korabeli gyerekek dolgos életét. Az iskolában kitűnő tanuló volt, mégis 30 évig semmit nem írt, amikor 1948-ban hozzákezdett, gondolkodnia kellett a betűkön.

1913-ban befejezte a 6 elemit, s ezzel be kellett fejeznie tanulmányait, napszámba kellett járnia. Édesapja mellett minden munkát megtanult a szőlőmetszéstől, gyümölcsfaoltáson, jószágok ellátásán keresztül a nádazásig. Az első világháború idején már a legnehezebb munkákból is kivette a részét (részes aratás, cséplés, pálinkafőzés,?) Csengelén évekig boltos-kereskedő családnál cselédeskedett.

A legény, akit szeret, szegény volt, nem engedték hozzámenni. 1925-ben családi kényszer hatására férjhez ment Veszelka Andráshoz, egy módosabb gazda fiához. Férje alig dolgozott, ő maga minden munkát elvállalt, napszámba, részesaratásokra járt. Éjszakánként varrást vállalt, mégis alig-alig sikerült csak megteremtenie a betevő falatot.

1937-ben megözvegyült, majd újra férjhez ment. De részeges ura, Bozóki Pál mellett nehéz élete folytatódott, továbbra is minden munkát elvállalt, menhelyi gyerekeket nevelt. 1939-ben sok szenvedés után elváltak.

1948 körül kezdett írni, miután elolvasta Móricz Zsigmond Rózsa Sándor című könyvét. Megírta a történet általa ismert verzióját ? hiszen a Veszelka család tagjaként sok történetet hallott az ott bujkáló Veszelka Imréről és János bácsiról. Bálint Sándor Rózsa Sándorról írt könyvének borítóját látva írt a szerzőnek, hogy nem hű az ábrázolás ? köszönő választ kapott.

1966-ban adta a televízió a Rózsa Sándorról szóló filmet ? ez elindította az emberek között a szóbeszédet a betyárvilágról, mert addig nem nagyon beszéltek ezekről. Könyve addigra már készen állt. Bálint Sándor néprajzkutató tudomást szerezett az írásról, és kérésére beadta a múzeum szokásos évi pályázatára, ahol díjazott lett. Dr. Juhász Antal néprajzkutató további írásra biztatta. A következő években több spirálfüzetet írt tele, és műveit elküldte a múzeum éves pályázataira: Ölelkezés a röggel, Mindent sorjában, Hogyan, miként? A tejtermék feldolgozása régen, Balástya bővülése, épülése, Életem. Megnyerte a Csongrád Megyei Hírlap ?Az élet szépségéről? pályázatát, 1971-ben a ?Történetek Rúzsa Sándorról? című írásának részletei megjelentek a Tiszatáj folyóiratban. A Magyar Pedagógiai Társaság ?Családi nevelés múltban és jelenben? című pályázatát szintén megnyerte. Szerepelt a televízióban és a Kossuth Rádióban, valamint országos lapokba írt cikkeket.

« 1 A 5 »

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Skip to content