Értéktár

AZ ÉRTÉKTÁRRÓL

A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.

A törvény célja számba venni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. A törvény szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé kell tenni, gondoskodni kell ezen értékeknek megismertetéséről. A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kell kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság létrehozza a Magyar Értéktárat, melynek az elemeiből választják majd ki az úgynevezett hungarikumokat. E mellett a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fönnmaradását és védelmét ezzel is erősítve a nemzeti tudatot.

A VACKOR Környezet- és Természetvédelmi Egyesület pályázati forrást nyert a NAKVI 2014. évi pályázatán települési, térségi értéktárak létrehozására. A gyűjtőmunkát Kistelek Járás hat településén végezték  helyi szereplők bevonásával. Balástyán is elkészült a Települési Értéktár alapját képező javaslat, a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testülete határozta értelmében Balástyán 2015. április 24-én megalakult  Települési Értéktár Bizottság választotta ki, mi kerül a Települési Értéktárba és mit javasol a Csongrád Megyei Értéktárba.

A Csongrád Megyei Értéktárban nyilvántartásba vett balástyai értékek
Természeti környezet: Müller-szék, Őszeszéki-tó

A Települési Értéktárban nyilvántartásba vett kategóriák és helyi értékek
Épített környezet: Vasútállomás épülete, Szent Antal Római Katolikus templom, Kegyeleti park, Kőrös-féle szélmalom, Hindu templom
Kulturális örökség: Gémes Eszter és Bitó Józsefné Gera Eszter írásai

Természeti környezet: Müller-szék, Őszeszéki-tó

Jelenleg még csak a fenti kategóriákban van javasolt helyi érték. Az Értéktár további gondozása, fejlesztése a Települési Értéktár Bizottság feladata.

A Települési Értéktár Bizottság 12 tagú, elnöke Ujvári László polgármester, tagjai: Fodor Tamás, Illin Klára, Imre Józsefné, Kocsisné Benkő Beáta, Kreinicker Ferenc, † Márkus Andrásné, Ott Gabriella, Sári János, Sutka Margit, Ujvári Jánosné, Virágh István.

Bárki kezdeményezheti helyi értékek felvételét a Balástya Települési Értéktárba a rendelet szerinti alábbi kategóriákban:

– agrár és élelmiszergazdaság
– egészség és életmód
– épített környezet
– ipari és műszaki megoldások
– kulturális örökség
– sport
– természeti környezet
– turizmus és vendéglátás

A kezdeményezés ingyenes és Balástya polgármesteréhez kell elektronikus úton (polgarmester@balastya.hu) vagy elektronikus adathordozón benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint. 
Az értéktárba való felvételről a Balástya Települési Értéktár Bizottság a soron következő ülésén dönt. Az arra érdemeseket fölvételi javaslattal továbbküldi a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságnak.

Törvényi, rendeleti háttér:
2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

A magyar nemzeti értékekről: www.hungarikum.hu 

A magyar nemzeti értékek (a továbbiakban: nemzeti értékek), és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek. Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni, védelmezni és támogatni kell.

Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni. A nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához. Nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi, szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése, valamint az országmárka erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.
Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a nemzeti értékeket az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja. A nemzeti értékek tárházát gazdagítják a magyarországi együtt élő népek, a magyar nemzetalkotó nemzetiségek és a határon túli, valamint szerte a világban élő, magukat magyarnak valló egyének, közösségek értékei.

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 2012. áprilisában fogadta el az Országgyűlés, amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került. Ezt követően 2012. októberében 16 taggal megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013. április 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról.

A 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

  1. mellékleta 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték helyi értéktárba történő felvételéhez)
    2. mellékleta 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéhez)
    3. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez (javaslat nemzeti érték Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételéhez)

Hungarikum Bizottság által működtetett hungarikum.hu weboldalra látogatók naprakész információk birtokába jutnak a nemzeti értékek és hungarikumok szabályozás kérdései, valamint a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott értékeinkkel kapcsolatosan.

Prezi előadás a hungarikumok és nemzeti értékek rendszeréről:
Közös értékeink a hungarikumok

 

 
Épített környezet
Épített környezet
Természeti környezet
Természeti környezet
Kulturális örökség
Megszakítás