Hatályos rendeletek gyűjteménye

2023. évi rendeletek

1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének, részletes szabályairól

3/2023. (II.22) Ör. 2023. évi költségvetés

4/2023.(III.29.)Ör. házasságkötés létesítésének hivatali hekyiségen kívüli…

5/2023.(III.29.) Ör. szociális tüzelőanyag támogatásról szóló módosított rendelet

6/2023.(IV.26.) Ör. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

7/2023.(V.25.) Ör. 2023. évi zárszámadási rendelet

8/2023.(VI.28.) Ör. 2023. évi költségvetési rendelet módosítás Mellélet1 Melléklet2 Melléklet3 Melléklet4 Melléklet5 Melléklet6

9/2023.(IX.27.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendelet

 

 2022. évi rendeletek

1/2022. (II.03.) 2022. évi költségvetési rendelet

2/2022. (II.03.) Házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli történő engedélyezés szabályairól rendelet

3 /2022. (II.03.) Köztisztviselők illetményalapjáról rendelet

4/2022. (II.03.) Képviselők tiszteletdíjáról rendelet

5/2022. (III.24.) Temetőről és temetkezésről szóló rendelet

6/2022. (III.24.) Képviselő – testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

7/2022.(IV.27.) Közművelődési rendelet

8/2022.(IV.27.) Ör. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

9/2022.(V.26.)Ör. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása  Melléklet

10/2022.(V.26.) Zárszámadási_rendelet  Mellékletek

11/2022.(V.26.) Ör. Szociális ellátások helyi szabályozása

12/2022.(VI.30.)Ör. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

13/2022.(VI.30.)Ör. Szociális tüzelőanyag igényléséről

14.2022.(VIII.18.) Ör. a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása

15.2022.(VIII.18.) Ör. egészségügyi alapellátási körzetek megállapításának módosításáról

16.2022.(VIII.18.) Ör. önkormányzati lakások bérleti díjának módosításáról

17.2022.(VIII.18.) Ör. szociális és gyermekvédelmi ellátások módosítása

18.2022.(VIII.18.) Ör. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

19.2022.(IX.21.) Ör. SZMSZ módosítása

20.2022.(X.27.) Ör. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

21.2022.(XII.14.)Ör. átmeneti gazdálkodásról

 

2021. évi rendeletek

1/2021. (II.25.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2/2021. (II.25.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásról

3/2021. (V.27.) 2020. évi zárszámadásról

4/2021.(VI.27.) avar és kerti hulladék égetés hatályon kívül helyezése

5/2021. (VI.24.) 2021. évi költségvetés módosításáról

6/2021. (VII.28.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

7/2021. (VII.28.) HÉSZ módosítása

8/2021. (VII.28.) Szociális tüzelőanyag támogatásról

9/2021. (IX.09.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

10/2021. (IX.09.) Községi elismerések adományozásáról

11/2021. (IX.09.) Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása

12/2021. (XI.26.) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

13/2021. (XI.26.) átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

 

2020. évi rendeletek

1/2020. (II.14.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2/2020. (II.20.) 2020. évi költségvetésről

3/2020. (IV.30.) közterületi térfigyelő rendszerről

4/2020. (V.28.) 2019. évi zárszámadásról

5/2020. (VI.25.) 2020. évi költségvetés módosításáról

6/2020. (VIII. 12.) helyi termelői piac létseítéséről és üzemeltetéséről

7/2020. (VIII.12.) természetben nyújtott szociális tüzelőanyag támogatásról

8/2020. (VIII.12.) Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

9/2020. (X.29.) 2020. évi költségvetésről

10/2020. (X.29.) tanulmányi ösztöndíjról

11/2020. (XII.17.) 2020. évi költségvetés módosításáról

12/2020. (XII.17) az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról

13/2020. (XII.17) helyi iparűzési adóról 

 

2019. évi rendeletek

1/2019 (II.14.) Köztisztviselők illetményalapjáról

2/2019 (II.14.) Balástya Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

3/2019. (III.27.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

4/2019. (III.28.) A helyi lakáscélú támogatásról szóló 3/2018 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2019. (V.30.) 2018. évi zárszámadási rendelet      2018. évi zárszámadási rendelet mellékletei

 6/2019. (VI.28.) 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019. (VII.15.) A természetben nyújtott szociális barnakőszén támogatás helyi szabályairól

8/2019. (IX.26.) Költségvetési rendelet módosítása

9/2019. (XI.14.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

10/2019. (XI.14.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

11/2019. (XI.14.) A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak

12/2019. (XII.12.) Az önkormányzat települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása

13/2019. (XII.12.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

14/2019. (XII.12.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól

 

2018. évi rendeletek

1_2018.(I.31.) Költségvet.rend. módosítása

2_2018.(I.31.) A településkép védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

3_2018.(I.31.)Helyi lakáscélú támogatás rendelet – PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE

4_2018.(II.22.) 2018. évi költségvetési rendelet

5_2018.(VI.27.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet

6_2018.(IV.27.)Ösztöndíj pályázat EFOP-3.9.2-16-2017-00013

7_2018.(V.31.) 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet

1. sz melléklet Balástya Községi Önkormányzat Bevételei 2017

2. sz melléklet Balástya Községi Önkormányzat Kiadásai 2017

3. sz. melléklet 2017. évi MÉRLEG

4 sz. melléklet Beruházások, felújítások 2017

5 sz. melléklet Balástya Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

6. számú melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2017

7. sz melléklet Egyszerűsített könyvviteli mérleg.

8 sz. melléklet Kötelezettségvállalások 2017.

9. sz. melléklet Iparűzési adók és gépjárműadó

10 sz. melléklet 2017 évi MARADVÁNYKIMUTATÁS

11. sz. melléklet 2017. évi Kataszter

11A. sz melléklet vagyonösszehasolítás 2017

12. sz. melléklet. 2017. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS

13. sz melléklet Zárszámadás Szöveges értékelés

8.2018.(V.31.) szociális rendelet módosítása

Szociális rendelet egységes szerkezetben

9.2018.(VI.28.) 2018. évi költségvetési r. módosítása

Melléklet 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 06_27

10_2018.(VI.28.) HÉSZ rendelet módosításáról szóló rendelet

11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása egységes szerkezetben
11_2018.(VI.28.) Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

 12_2018(VIII.23.) szociális tűtifa támogatás helyi szabályairól

13_2018.(XI.05.) rendelettel módosított 4/2018.(II.22) rendelet a 2018. évi költségvetésről

14_2018.(XI.29.) A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

15_2018.(XI.29.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

15_2018.(XI.29.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról a módosításról szóló rendelettel egységes szerkezetben

17_2018.(XII.27.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének átmeneti szabályairól

18_2018.(XII.27.) A településkép védelméről

100_2018.(XII.21.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

 

2017. évi rendeletek

1_2017(II.01.) 2016.évi költségvetési rendelet módosításáról

2_2017(II.01.) Helyi Építési Szabályzat módosításáról

3_2017(II.01.) Képviselők tiszteletdíja

4_2017(II.01.) 2017.évi Költségvetési rendelet

5_2017(IV.27.)Térítési díjról szóló rendelet módosítása

6_2017(V.31.) Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 62017.(V.31) önkományzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi Zárszámadásáról

7_2017(V.31.) Szociális rendelet módosítása

8_2017.(VIII.24.) Mezei őrszolgálatról szóló rendelet

9_2017.(IX..29.) 2017. évi Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet

10_2017.(IX.29.) Helyi népszavazásról szóló rendelet

11_2017.(IX.29.) Reklámhordozók elhelyezéséról szóló rendelet

12_2017.(X.10.) Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet

13_2017.(XI.29.)Költségvetési rend.mód 

14_2017.(IX.29.) Bursa Hungarica

15_2017.(XI.29.) Iparűzési adó mód. 15_2017.(XI.29.) Ipar.adó egységes

16_2017.(XII.21.) A telepüskép védelméről szóló rendelet

17_2017.(XII.21.) A 2018.évi költségvetés általános szabályairól szóló rendelet

18_2017.(XII.21.)Partnerségi egyeztetés szabályairól


9_2015.(IV.30.) Önk.lakások bérleti díja

A települési szilárd hulladék gyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

1_2013 (I.31.) rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a 15_2014(XII.12.) rendelettel egységes szerkezetben

1. sz. melléklet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi díjtételeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról

5_2012 (III. 28.) rendelet a temetőkről és temetkezésekről

Balástya Község Helyi Építési Szabályzata

Balástya község Helyi Építési Szabályzata – MÓDOSÍTÁS

Az állatok tartásáról

A vendéglátóipari egységek, vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjéről

A díszpolgári cím adományozásáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás helyi szabályairól

A közterület használatának rendjéről

A közterület használati díjak mértékéről

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok
térítési díjáról

Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról

A helyi iparűzési adóról

Helyi esélyegyenlőségi program

Balástya Községi Önkormányzat vagyonrendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2015.(II.10.) rendelete a 2015. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) rendelete Az idegenforgalmi adóról

Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II. 10.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.26.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2014./II.06/ rendelete 9/2014. (VIII.27) rendelettel módosított 16/2014./XII.12/ rendelettel módosított 4/2015. (II.26.) rendelettel módosított a 2014. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (IV.01.) rendelete Az idegenforgalmi adóról

Szociális ellátásokról és azok térítési díjáról

2015 évi költségvetés módosításáról

8/2015. (IV.30.) Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

9/2015 (IV. 30.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének megállapításáról

10/2015 (IV. 30.) a közterület használati díjak mértékéről

11/2015 (IV. 30.) A Balástyai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

12/2015. (V.28.) Ör. számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

18_2013 (XII. 20.) rendelet a települési hulladékgazdálkodásról a 13_2015 (VI 29.) és a 8_2016 (VI.20.) módosító rendeletekkel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat 14/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011.(XII.21.) rendelete a helyi iparűzési adóról, a 15/2012.(XI.28.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat 16/2015. (VI. 29.) rendelete a 6/2015. (IV. 01.) rendelettel módosított, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 10.) számú rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XI.03.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.20.) rendelete

Balástya Községi Önkormányzatának 11/2014 (VIII.27.) A talajterhelési díjról szóló rendelete 17/2015 (X.20.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve

 

Balástya Községi Önkormányzatának 19/2015 (XI.27.) Avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelete 8/2015 (IV.30.) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatainak készpénzben történő teljesítéséről

Balástya Községi Önkormányzatának 2/2016 (II.16.) rendelete 6/2015 (IV.1.)  rendelettel, a 14./2015(IV.29.) és a 16/2015(X.20.) rendelettel módosított, Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.10.) szamú rendeletének módosításáról 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2016.(II.16.) rendelete a 2016. évi költségvetéséről

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(II.16.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Közbeszerzési terv Balástya Községi Önkormányzat 2016 

Balástya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2016.(IV.27.) rendelete a Balástya Községi Önkormányzat 3/2016 (II.16.) 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.29.) rendelete a személyes gondoskodás nyújtó szociális éllátásokról és azok térítési díjáról, a 6/2016 (IV.27) rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IV.31.) rendelete önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.20.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló a 13/2015(VI.29.) és a 8/2016.(VI.20.) rendeletekkel módosított 18/2013.(XII.20.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(IV.06.) A vendéglátóipari egységek, vendéglátóheylyek nyitvatartási rendjéről a  9/2016.(VII.19.) módosító rendelettel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról a módosító 18/2015. (XI.03) és  a 12/2016. (IX.29.) rendeletekkel egységes szerkezetben

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX. 28.)rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 26.) rendeletének módosításáról

Balástya Község Önkormányzat Képviselő ? testületének 14/2016. (X.27.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Balástya Községi Önkormányzat 2017-es közbeszerzési terve

Megszakítás