Integrált Szociális Intézmény

Integrált Szociális Intézmény
Balástya, Rákóczi u. 5. sz.
Tel.: 62/278-222
Vezető: Zakáné Seres Mónika

Az intézmény személyes gondoskodás keretében szociális alapszolgáltatásokat biztosít az arra rászorulók részére.
Alapszolgáltatások 
Étkeztetés
Nappali ellátás
Tanyagondnoki szolgálat
Nappali ellátás keretében idősek klubja működik 20 fővel.
A tanyán élők ellátása érdekében 4 fővel tanyagondnoki szolgálat működik.

Az intézmény a polgármesteri hivatal épületében található.

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

Megszakítás