Balástyai Ifjúsági Klub Egyesület

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület 2005. februárjában alakult, és működése Balástya község területére korlátozódik, kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. Az egyesület taggyűléseihez, foglalkozásaihoz Balástya Községi Önkormányzat biztosít helyet a művelődési ház épületében, az ifjúsági klubhelyiségében.

A Balástya Ifjúsági Klub Egyesület célja: elsősorban az ifjúság rendezvényeinek támogatása, elősegítése, koordinálása, így alapvetően kulturális céllal alakult meg.

Az egyesület feladatai:

  • közösségi ifjúsági találkozók szervezése,
  • a fiatalok egészségének megőrzése érdekében különböző sportprogramok, vetélkedők, versenyek, táborok szervezése,
  • kulturális rendezvények, előadások szervezése és lebonyolítása,
  • képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
  • információs szolgáltatás,
  • hagyományőrzés,
  • érdekérvényesítés, érdekképviselet,
  • az ifjúsági koncepció megalkotásában való közreműködés, cselekvési és akciótervekben részvétel.

Az egyesület támogatója Balástya Községi Önkormányzat, és vállalja a klubterem üzemeltetésének és fenntartásának, valamint az egyesület számlavezetésének költségeit.

Az egyesület vezetője: Sipos Gábor elnök
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: 06 62/278-222/115
Adószám: 18476284106
Bankszámlaszám: 57400152-11088114

Megszakítás