Illin Klára


2020. december 6-án, a koradélutáni órákban, egy motorkerékpáros közlekedett a 4518-as úton, Pusztaszer irányából Tömörkény irányába. Közlekedése során nem követte az út vonalvezetését, letért az úttestről és az út menti szántóföldön haladt tovább, majd egy földfalnak ütközött. A baleset következtében a férfi elhunyt. 2020. december 22-én, a délelőtti órákban, Kistelek […]

A Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt eseményekFelhívjuk a tisztelt adófizető lakosság figyelmét, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan […]

Az adófizető lakosság figyelmébe!

Felhívjuk a külterületi lakosság figyelmét, hogy az önkormányzati kezelésben lévő dűlőutakról a hóeltakarítás önkormányzati feladat. A dűlőutakról a tanyákhoz vezető bejáróutak hóeltakarítása az ingatlan tulajdonosok saját költségére történik. Ez alól kivétel a szociális gondozásban részesülő idősek lakóingatlanainak megközelítése miatt az oda vezető bejáróutak tisztítása.

Hóeltakarítási ügyeletben a vállalkozók elérhetősége és területhatáraiJanuár 4-én kezdte el a szemétgyűjtést a Balástya-Kistelek kerékpárút mentén Fekete Katalin és Nagy Husszein Tibor. Január 9-én délután folytatták az eldobált szemét összegyűjtését, de már kibővített csapattal. Kistelekiek is csatlakoztak hozzájuk Kelemen Zita vezetésével. A 19 önkéntes a balástyai Vadásztanya vendéglőtől a kisteleki benzinkútig összesen 22 darab 120 literes […]

Lakossági szemétszedést tartottak a Balástya-Kistelek kerékpárút menténA SzegediHulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a szelektív hulladékszállítás ez évi első időpontja január 15-én lesz, és reggel 6 óráig tegyék ki a szelektív hulladékgyűjtő edényeket az ingatlanaik elé. A jelezett időpontot követően kéthetente lesz a szelektív hulladék elszállítása.

Szelektív hulladékszállítás január 15-én!Képviselő-testületünk döntése alapján második évben szociális tüzelőként kályhába való fűtéshez alkalmas barnaszenet pályáztunk meg, aminek ugyan kisebb fűtőértéke van, mint a kazánszénnek, de a fával ellentétben a szénnek a megmérése, szétosztása egyszerűbb, továbbá az önkormányzat meglévő személyi állományával a szén szétosztását tudjuk a leggyorsabban megoldani. A Szociális és Egészségügyi Bizottságunk […]

Megkapták a szociális tüzelőt a támogatást igénylőkA Balástya Községi Önkormányzat közfoglalkoztatott munkatársai havonta több mázsa szemetet gyűjtenek össze az utak mentén. Január 4-én a dóci út mellett harminc zsáknyi szemetet szedtek össze, és volt több autógumi, traktorgumi, dobozban autóüveg törmelék is. Január 5-én a szeméttelepi út mentén folytatták a szemétszedést, ahol az árokból a rengeteg üres […]

Szemétszedés a balástyai utak mentén