Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ? ebnyilvántartás vezet.

A települési önkormányzat bejelentés alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Balástya közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosai /tartói kötelezettségüket az ?EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP? kitöltésével és leadásával teljesíthetik.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Balástyai Polgármesteri Hivatalban (6764 Balástya, Rákóczi u. 5. szám), valamint a www.balastya..hu weboldalról is letölthető

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét,

-hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B.§.(10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható.

-hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,-Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrzik. A nyilvántartás aktualizálása érdekében, az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.

 

Magyar Mihályné
jegyző

Megszakítás