Állampolgársági eskütétel

December 7-én, a polgármesteri hivatalban állampolgársági eskütételre jelent meg Apetrei Marius, Karácsony András, Karácsony Enikő született Varga Enikő, Karácsony Endre és Karácsony Norbert. Az ünnepségen Szélné Megyeri Krisztina anyakönyvvezető köszöntőjében elmondta, hogy 2010 óta van lehetősége a Magyarország határain túl élő magyaroknak egyszerűsített eljárással magyar állampolgárságot szerezni. A honosítást azok kérhetik, akiknek szülei, nagyszülei, dédszülei 1918 vagy 1945 előtt magyar állampolgárok voltak. Az anyakönyvvezető tájékoztatta a leendő magyar állampolgárokat, hogy Áder János köztársasági elnök elfogadta a beadott honosítási kérelmüket. Ezután Juhász Jenő  alpolgármester üdvözölte az esküt tevőket, és a himnusz hangjai után, az eskütételt követően mindannyiuknak átadta a honosítási okiratot.

Megszakítás