Az adófizető lakosság figyelmébe!

Felhívjuk a tisztelt adófizető lakosság figyelmét, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes ? a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó ? adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak, őstermelőknek (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.
A határidő jogvesztő.

Az említett nyilatkozat 2021 januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Tájékoztatjuk továbbá az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától kezdődően a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket ? ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést is ? az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.

A mezőgazdasági őstermelők a helyi iparűzési adóról szóló bevallásukat papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is teljesíthetik.

Ujvári László

polgármester

Megszakítás