Lakossági tájékoztató a dögkonténerről


Balástya Községi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer üzemeltetése 2018. augusztus 1-től változott.

A konténerbe állati hullát elhelyezni csak balástyai lakosnak és csak a Hulladékudvar nyitvatartási ideje alatt lehet, a konténer  hozzáféréséhez  a kulcsot Hulladékudvar gondnokától lehet elkérni.

A hulladékudvar nyitva tartása: kedd, csütörtök, péntek, szombat 8.00-16.00 óráig.

ZÁRVA: hétfő, szerda, vasárnap és ünnepnapokon.

Az állati hulla gyűjtőkonténer helye KAMERÁVAL MEGFIGYELT terület!!!

Állati tetemet csak a gyűjtő konténerbe lehet elhelyezni!!!

A szabálytalanul elhelyezett állati hulla/tetem vagy állati eredetű melléktermék tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indul, a bírság mértéke az elkövetett cselekménytől függően 10 millió forintig terjedhet. Az eljárást az élelmiszerfelügyeleti hatóság folytatja le. (Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. 59.§. (1) bekezdés b./pont.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot továbbá, hogy az állattartó saját tulajdonú ingatlanán – a lófélék kivételével – kis súlyú állat (baromfi, nyúl, 3 hetesnél fiatalabb malac vagy kedvtelésből tartott kis testű állat) évi 100 kg össztömegig elföldelhető. (45/2012. (V.8.)VM rendelet 9-10.§.)

Kérjük a fentiek maradéktalan betartását!!!

Magyar Mihályné jegyző