A Big Band vacsorával egybekötött zenekari próbát tartott

Március 29-én a balástyai Big Band zenekar vacsorával egybekötött próbát tartott Bozsó Gáboréknál. A délutáni próba alatt főtt a bográcsos pörkölt. Eleinte a szakács, Ördögh János is egy-egy számra a harmonikájával bekapcsolódott a gyakorlásba, de később csak arra figyelt, finom legyen a vacsora, amit a rendkívül jó hangulatú muzsikálást követően sokan meg is dicsértek. A vacsora előtt a zenekar művészeti vezetője, Berkes Antal üdvözölte a zenésztársait és a néhány meghívott vendéget. Összegezte a közeljövő fellépéseit, eseményeit, ahol bemutatkozhatnak a közönségnek. Zákányszékre és Tordára van meghívásuk, és a balástyai Majális zenés ébresztő részét szervezik, amelyen a vendég zenészekkel kibővített zenekar májusfával feldíszített pótkocsis traktorral vonul fel. Ezt követően a Sajtkukacparkban térzenét adnak.  
Meghívták az összejövetelre Ujvári László polgármestert is, aki megköszönte a zenekar közéleti szereplését, és felajánlotta, hogy az önkormányzat egyforma inggel és nyakkendővel ajándékozza meg a zenekar tagjait.

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Faültetés a sportpályán

Február 25-én megkezdődött a faültetés a sportpályánk környékén. A nagypálya oldalainál a korábban kivágott több beteg, kiszáradt nyárfa helyére ismét nyárfák kerültek, de olyanok, amelyek allergiát nem okoznak. Néhány kőrisfát is elültettek az önkormányzat munkatársai az öltöző épülete és a teniszpálya közelében. A villanyvezetékek alá majd alacsonynövésű, úgynevezett gömbfákat ültetnek. Az új műfüves pálya mellé, örökzöldeket telepítenek, mert oda lombhullató fákat nem szerencsés tenni, ugyanis a lehulló lombot nagyon nehéz a műfűről eltakarítani és ez a pálya állagát rontaná.

A faültetésről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Fát ültettek a civil szervezetek

Március 19-én a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke, Dékány Péter kezdeményezésére öt civil szervezet ültetett el öt hársfát a kegyeleti parkban.

Kiskunhalason 2014. október 11-én az ottani polgárőr egyesület elültette a polgárőrség fáját, és az ötletet az Országos Polgárőr Szövetség tovább vitte. Meghirdettek egy programot, amely szerint 2015 tavaszáig az országban mindaz a 2000 polgárőr egyesület, amely jelenleg nyilvántartásban van, ültesse el a saját fáját, hogy ezzel is mutassuk meg a természet védelme iránti elkötelezettségünket, az értékeink megóvása, a lakosság védelme mellett – emelte ki faültetés előtt ünnepi beszédében Dékány Péter, a Balástyai Polgárőr Egyesület elnöke. „Polgárőr egyesületünk ebben az évben is részt vesz a 250/100 kiemelt bűnmegelőzési programban. A nyitó konferencián hangzott el, hogy a települések 90 százalékának nincs bűnmegelőzési stratégiája. Balástya terve már elkészült, és a képviselő-testület a februári ülésén elfogadta. Ebben a tervben szerepel a civil összefogás, amelynek első lépcsőfoka lehet, hogy öt civil szervezettel közösen ültessünk fát. A koncepció fő gondolata is az, hogy tudjuk azonosulni közös célokkal, együtt tudjunk gondolkodni, közös programokat szervezni, ezért a ma elültetett fák legyenek a balástyai összefogás fái. A mai eseményt egy időkapszula elhelyezésével örökítjük meg egy külön rendezvény keretében.”
A Tanodában tartott ünnepségen Dékány Péter szavai után az óvodások fákkal kapcsolatos verses-dalos összeállítását hallgatták meg a résztvevők.
A fák elültetéséhez a kegyeleti parkba mentek a Balástyai Polgárőr Egyesület, a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Technikai Járművek Baráti Köre, az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub és a Hayat Hastánc Egyesület képviselői. A faültetést követően Virágh István mindenkit borral kínált, és Ujvári László polgármester pohárköszöntőt mondott. Megköszönte a polgárőröknek, hogy kezdeményezték a faültetést és az összefogást. A régi temető, a kegyeli park méltó hely a faültetésre, és arra hogy egyúttal az őseink előtt tisztelegjünk, munkásságuk előtt meghajolva előre tekintsünk a jövő felé.     

Az eseményről képek a GALÉRIA/FOTÓK menüben láthatóak.

Egyszerűbb ügyintézés, gyorsabb döntéshozatal – egységes kormányhivatali rendszer jön létre

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály. A Magyar Közlöny 29. számában kihirdetett, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény – számos törvény mellett – módosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényt. Az új szabályozás célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály. A Magyar Közlöny 29. számában kihirdetett, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény – számos törvény mellett – módosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényt. Az új szabályozás célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ugyanakkor továbbra is számos területi államigazgatási szerv működik szervezetileg és szakmailag önállóan, ami a területi közigazgatással szemben támasztott hatékony működés és egységes feladatellátás ellen hatott. A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat- és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (például fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, funkcionális és egyéb (például ügyfélszolgálati, koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok tehát osztott szerkezetűek voltak, hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatalból illetve a szakmailag önálló szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

Ezek feloldása jegyében alkotta meg az Országgyűlés a 2015. évi VI. törvényt. A hatékony közigazgatás jegyében 2015. április 1-től a törvény felülírja a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúráját, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz.

A törvény kétirányú integrációt szabályoz: külső és belső integrációt.

A külső integráció keretében a kormányhivatalokhoz új, eddig más szervek által ellátott feladatok kerülnek. Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba.

  • A környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá a
  • Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai, az
  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint a
  • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége, főosztálya lesz tehát a jövőben a jelenlegi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség.

2015. április 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el a Kincstár családtámogatási és szociális ellátási, valamint a lakáscélú állami támogatással összefüggő feladataiban is. Ettől a naptól a családtámogatási ellátások – ideértve az anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási támogatás – iránti kérelmeket, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan a nagycsaládosok földgáz árkedvezménye, továbbá  a fogyatékossági támogatás iránti kérelmeket a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz kell benyújtani.

Ugyancsak 2015. április 1-jével kerülnek át a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalainak baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások és az ahhoz kapcsolódó követeléskezelés, mint például az anyatej-elszámolások fogadása, az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátási térítési díjak utólagos megtérítése, vagy például az egészségügyi szakellenőrzési területen a keresőképesség, a keresőképtelenség ellenőrzésével, elbírálásával és a jelentésekkel kapcsolatos feladatok.

A külső integráció eredményeképpen tehát nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Mindennek eredményeképpen az ügyfelek a jövőben sokkal több ügyet tudnak elintézni egy hivatalnál, ami az ügyintézés egyszerűsödését eredményezi.

A belső integráció jegyében a jövőben a kormányhivatalokban megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás.

A kormányhivatalok a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (főosztályokból) és osztályokra tagozódó járási hivatalokból állnak. A szagigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok lesznek. Egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. A vezetők számának csökkenésével párhuzamosan nő az ügyfelekkel ténylegesen érintkező ügyintézők létszáma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal jelenlegi 16 szakigazgatási szervéből – a külső integrációt is figyelembe véve (Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség beolvadása) 7 főosztály lesz, a jelenlegi 5 törzshivatali főosztályból 4 főosztály lesz.

2015. április 1-jétől tehát a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek száma 21-ről 11-re csökken.

A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági eljárásokat a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-jétől a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem, mint szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egybe, egy döntésbe foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához szükséges idő.

A változtatás jelentős, hiszen Csongrád megye esetében az elmúlt évben több mint 12.000 szakhatósági eljárás folytattak le az illetékes szervek, e szám jelentős csökkenése várható a törvénymódosítás hatására, ami a hatékonyságot segíti elő. Az integráció keretében megvalósított eljárási szabályok egyszerűsítésére tekintettel tehát a több szerv feladatkörét érintő, bonyolultabb ügyek esetében is egyszerűbbé, gyorsabbá válnak a hatósági eljárások.

A változások lényege összefoglalva

A hivatali struktúrát illetően:

  • az integráció nem létszámleépítés, hanem a közszolgálati törvény szerinti átszervezés. Az átszervezés csupán a vezetőket érinti, de a lehetőségeinkhez mérten az érintett vezetőknek végzettségüknek megfelelő egyéb munkakör kerül felajánlásra,
  • a szakigazgatási szervek elnevezése változik, feladataikat továbbra is ellátják – a Csongrád Megyei Kormányhivatal főosztályainak szervezeti keretében,
  • 2015. április 1. napjától huszonöt feladat, hatáskör címzettje lesz a kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője. A kormányhivatali feladatok ellátásának közvetlen felelőse tehát kormánymegbízott lesz, ami gyorsabb döntéshozatalt és hatékonyabb, egyszerűbb, átláthatóbb működést eredményez,
  • az integráció nem eredményez létszámleépítést, hiszen a hivatal létszáma több mint 120 fővel növekszik. A külső integráció kapcsán a kormányhivatalhoz kerülő dolgozók illetménykiegészítése 30%-ról 35%-ra nő, tehát emelkedik az érintett kollégák illetménye, azonban a vezetői létszám csökkentése ezt a költségvetési kiadás növekményt ellensúlyozza,
  • a Csongrád Megyei Kormányhivatal engedélyezett létszáma az integrációt követően 1438 főről 1560 főre nő, az integrációt megelőzően 1 vezetőre átlagosan 8 ügyintéző jut, míg az integrációt követően ez a szám a duplájára nő, ugyanis 1 vezetőre 16 ügyintéző jut majd.

Az ügyfeleket illetően:

–           hatékonyság, költségtakarékosabb működés, a bürokrácia csökkentése, ügyfélbarát közigazgatás,

–           az állampolgárok az ügyeiket a lakóhelyükhöz közel, a járási hivatalokban, az országosan kiépülő kormányablakokban, valamint a kistelepüléseken, települési ügysegédek útján intézhetik,

–           az eljárások intézése számottevően gyorsul.

 

Szeged, 2015. március 17.

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti kabinet
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Bölcsőde

bolcsode

A volt Alkotmány Tsz. irodáját 1968-ban alakították ki egy magánházból. A termelőszövetkezet felszámolása után 1999-ben az önkormányzat megvásárolta, felújíttatta, és az óvoda több csoportja 2002-2010-ig ott kapott helyet. Az ingatlant pályázati támogatással 2010-2011-ben átalakították, és bölcsőde létesült.

A három év alatt gyermekek bölcsődei keretek között történő gondozása 2011. április 1-jén kezdődött el községünkben a Dél Alföldi Regionális Operatív Program keretében e célra átalakított, saját főzőkonyhát is üzemeltető korszerű és esztétikus épületben a település egyik nyugodt mellékutcájában.  A gyermekek életkorának megfelelően felszerelt udvar az épület melletti árnyas fák hűvösében optimális feltételeket biztosít a gyermekek levegőztetéséhez.bolcsode_belsoAz intézmény a Balástyai Általános Művelődési Központ szervezeti keretei között, a Balástyai ÁMK Csudavilág óvodája és bölcsődéje Kóródy utcai telephelyén működik.

A bölcsőde adatai, szakmai munkája az intézményi honlapon, valamint a kisgyermeknevelők által összeállított Facebook oldalon ismerhetők meg.

Az ÁMK és a Balástyai ÁMK Csudavilág óvodája és bölcsődéje vezetője Vozárné Csontos Mária.

A bölcsődei munka szakmai irányítója Kovácsné Takó Mária.

__________

Bölcsőde
6764 Balástya, Kóródy u. 31.
Telefon: 06 (30) 927-9741
Facebook: Balástya Bölcsőde
Email: bolcsode@balastyaiamk.hu

csipet2
Farsang a Csipet csoportban
suni3
Farsang a Süni csoportban