“Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület

 A baráti kör 2000-ben alakult meg nem hivatalosan. A tagokat a közös szenvedély, a veterán motorok szeretete, és a gyűjtő szenvedély kovácsolta közösséggé. Céljuk elsősorban a magyar, és emellett a külföldi motorkerékpár-gyártás veteránjainak felkutatása, eredeti állapotához hű felújítása (alkatrészek, festés) és az érdeklődő nagyközönség elé tárása. Rendszeresen vesznek részt motoros, veteránmotoros és hadi találkozókon (katonai jellegű járművekkel is rendelkeznek).

A hivatalos megalakulás éve: 2003 volt. Ekkor a “Veterán Motorosok Baráti Köre Balástya” Egyesület 15 tagot számlált, Balástyáról, Kistelekről és Szatymazról. Taggyűléseinket kéthavi rendszerességgel tartották, ahol megbeszélték a találkozók tapasztalatait, az aktuális tennivalókat, a felkéréseket bemutatták, a találkozókon való részvételt megbeszélték, és beszámoltak egymásnak az új szerzeményeikről.

2006 tavaszán megkeresték a vezetőséget az amatőr rallysok képviselői, azzal a kéréssel, hogy szeretnének csatlakozni az egyesülethez. Ez az ötlet és szándék azonban az Alapszabály megváltoztatásával járt volna, mivel az csak veterán járművekre vonatkozott. Olyan egyesület létrehozása látszott célravezetőnek, amely bármilyen jármű számára lehetőséget biztosít a közös érdekképviselet során. A Polgármesteri Hivatal támogatásával, segítségével 2006. augusztus 29-én bejegyezték a “Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesületet.

A lehetőségek tárháza szinte korlátlanná vált, mivel az alapszabály minden járművet érint, a rollertől a repülőgépig. Ezért is várnak mindenkit tagjaik sorába, hogy elképzeléseikkel, ötleteikkel gazdagítsák az egyesület életét.

A vezetőség: Palotás Sándor elnök, Horváth-Zsikó Antal autó-motor sport szakosztályvezető, Szanka Péter veterán jármű szakosztályvezető.

.

6764 Balástya, Rákóczi u. 11.

Telefon: 06 (30) 292-2596

Adószám: 18471942-1-06

Bankszámlaszám: 57400152-11076663

FREYA Mozgásstúdió és Rekreációs Egyesület

A csoport HAYAT Hastánc Egyesület néven 2010-ben alakult és létrejöttének célja a hastánc művelése és a tánctudás elmélyítése, gyakorlása, oktatása, amely szabadidős és hobbitevékenység. A zene és a tánc lehetőséget ad a csoport tagjainak, hogy a rohanó világból néha kiszabaduljanak és elmerüljenek az álmok, a szépség, az egzotikum titokzatos világába. A lágy, lírai arab és török zenékkel és a lágyan hullámzó mozdulatokkal testileg-lelkileg ellazulnak, a dinamikus dobszólókkal néhány perc alatt lerázhatják magunkról az egész héten összegyűlt feszültséget.

A csoport tagjai egészségüket javító, megőrző lányok, asszonyok és férfiak is. Céljuk egy olyan állapot elérése testükön, hogy a mai rohanó világ okozta stressz ne tudja kikezdeni. Heti három alkalommal rendszeresen két óra edzéssel szeretnék ezt megvalósítani. Sokan közülük olyan munkát végeznek, mely az izmok egyoldalú mozgását, a helytelen testtartás felvételét követelik meg. Ennek következményeit, például a derék és hátfájást szüntetik meg a tornával meg a tánccal. Az első órában keményebben edzenek, mely a nyak, karok, has, medence, gerinc, lábak átmozgatását jelenti. A második órában a „feloldott izmokat” megtáncoltatják.

Korábban több versenyen is jó eredménnyel szerepeltek az egyesület tagjai. Ma már nem járnak versenyekre, hanem rendezvényeken vállalnak fellépéseket, kivéve legénybúcsút.
A versenyszellem helyett előtérbe került csapatnál a sport, mely annyit jelent, hogy néha több időt töltenek tornával, mint koreográfia készítésével vagy éppen magával a tánccal. Nagyon szeretnek szép ruhákba öltözni és megmutatni másoknak is milyen az, amikor a munka és háztartás mellől elszakadnak, és önmaguk lehetnek. Azt vallják: „A tánc olyan vers, melynek a mozdulatok a szavai.” (Mata Hari)

Az óráikra szeretettel várják az érdeklődőket:
Balástyán, a Tanodában kedden és csütörtökön 18.00-20.00 óráig
Szatymazon a Dankó Pista Művelődési Házban 17.30-19.30 óráig

A HAYAT Hastánc Egyesület vezetősége
Elnök: Bertáné Farkas Szilvia
Számvevő: Péterné Bárkányi Tímea
Titkár: Paragi Julianna
Gazdasági vezető: Maczkó Andrea

Egyesületünk az adó 1%-ával támogatható lett.
Felajánlásaikat várjuk szeretettel!
Hayat Hastánc Egyesület adószáma: 18152229-1-06

HAYAT Hastánc Egyesület
6764 Balástya, Szegfű u. 21.
Adószám: 18152229-1-06
Bankszámlaszám: 11735098-20052511-00000000

www.hayathastanc.hu

E-mail: hayathastanc@gmail.com

hastanc

hastanc-1 hastanc-2 hastanc-3 hastanc-4 hastanc-5 hastanc-6 hastanc-7 hastanc-8

Magyar Vaisnava Hindu Egyesület

Balástya tanyavilágában 1979-ben alakult Nandafalva. Kezdetben a ma jóga kolostorként működő épületben gyakorolta lelki életét a közösség. A tanya egyik szobáját rendezték be kápolnának. A rendszerváltást követően újabb családok költöztek a környékbeli tanyákba.

hindu_b hindu_k hindu_l

A hagyományos hindu és magyar elemeket ötvöző új templomuk 2000-ben épült Szigeti Gyula tervei alapján. 2013-ban a hagyományosan július utolsó szombatjára hirdetett nyílt nap alkalmával szentelték fel a kazettás mennyezetet, amelynek kialakítása csaknem egy évig tartott. A freskó alkotója Krasznai Barbara festőművész a hindu hitvilág legfontosabb szereplőit, az avatárokat ábrázolta. Az avatár szanszkrit szó, azt jelenti, „aki alászáll”. A hinduk úgy tartják, hogy Isten időről időre alászáll az emberek világába. A képeken a tíz legfontosabb avatár látható. A képeket plexire kasírozott lapokon, szépen megmunkált fa keretben rögzítették a templom mennyezetére.

hindu_oltar

A közösség a Magyar Vaisnava Hindu Egyesület közhasznú szervezet keretein belül folytatja tevékenységét. Rendszeresen szerveznek egyházi, kulturális és oktatási programokat közművelődési és közoktatási intézményekben. Évente egy alkalommal, július végén nyílt napot rendeznek, amelyre színes kulturális programmal és kirakodó vásárral várják a szép számban érkező érdeklődőket az ország egész területéről. A nyílt nap immár huszadik éve egyben egy hetes nemzetközi jógatábor záróeseménye is, amelyen részt vesznek a táborba érkező külföldiek és a hindu közösség vezetői, lelki tanítói is.

Nandafalva kis hindu temploma sokat elárul az itteni közösség gondolkodásáról. Magán viseli a hindu építészet jegyeit, ám mégsem stílusidegen, hiszen hordozza a helyi tanyasi épületek jellemzőit is. Az épület tulajdonképpen egy fehérre meszelt tanyasi ház egy indiai toronnyal és egy kis kerengővel. Épp ez volt az építtető közösség szándéka. Az itt élők úgy vallják, a helyi értékek, és a magyar kultúra ápolása mellett életük része lett az ősi hindu kultúra tanítása is. Nem újkeletű érzés ez, hiszen a magyar nemzet régóta keresi, s időről időre megtalálni véli gyökereit Indiában. Így fogalmazta ezt meg híres tudósunk Kőrösi Csoma Sándor: “Keressetek kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában.”

A hindu világnézetet a tolerancia, az együttérzés, a nem-ártás, az odaadás és a lelki felemelkedés hatja át. Tanításának legalapvetőbb tételeit ma már az egész világon ismerik. Ki ne hallott volna ma már a lélekvándorlásról? Az ahimszáról azaz a nem-ártás elvéről és az ezt megtestesítő Mahátma Gandhiról? És a karma törvényéről? Amit a magyar közmondás is megfogalmaz: „ ki mint vet, úgy arat” vagy „ ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.” Vagyis tetteinknek visszahatása, hosszú távú következménye van életünkben. „Jó tett helyébe jót várj”. A hindu tanítások mindig arról szólnak, hogy fejlődhetünk lélekben, vagyis hogyan válhatunk fokozatosan egyre „jobb emberré”, s hogyan válthatja fel a szívünkben lévő sok szennyeződést idővel az Isten és az embertársaink iránt érzett szeretet érzése.
A közösség néhai alapító mestere Abhay Narayan (Vida Dénes) egy mondása szolgál lelki hagyaték (mottó) gyanánt:
„Ha ott van a szíved, mindig találsz megoldást,
ha nincs ott a szíved, mindig találsz kifogást.”

Az egyesület vezetője: Cseh Károly
Telefon: +36 (30) 9554-622

6764 Balástya, Tanya 368.
Adószám: 19025960-1-06
www.nandafalva.hu

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai Csoportja

Sok éve működik már Balástyán mozgáskorlátozottakat összefogó, érdekeiket képviselő szerveződés. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének története még a rendszerváltozás előttre nyúlik vissza: 1981. április 27-én alakította 122 elkötelezett tag. Az egyesület elnöke régóta dolgozik a közösségért, Tóth Margit 2001 óta tölti be ezt a tisztséget. Először a megye öt nagy városában alakultak csoportok, majd később csaknem minden településen. Balástyán 1997-ben 14 mozgáskorlátozott összefogásával jött létre az egyesület helyi csoportja Fekete Mária Magdolna irányításával. Több vezetője is volt a szervezetnek, jelenleg Gera Jánosné végzi a titkári munkát, a tagság létszáma pedig már elérte a harmincat.

Az egyesület alapfeladata a fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közreműködésével kaphat.

Az egyesület működésének alapvető célja a fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása. E célok megvalósítása érdekében meghatározott további alapcélok: a fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, valamint a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség, és munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása.

A megyei szervezet a helyi csoportok vezetőit rendszeresen tájékoztatja az aktuális teendőkről. A helyi csoportok évente két-három alkalommal csoportgyűléseken adják tovább a tagoknak a számukra fontos információkat.

 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

6725, Szeged, Petőfi Sándor sugárút 75.
Telefon: 62/444-074
Adószám: 19746896-1-06
E-mail: mozgaskorl@invitel.hu
www.meoszinfo.hu/interaktiv/egyesuletek_46/

Balástyai csoport titkára: Gera Jánosné

Telefon: 06 (30) 467-6070
E-mail: balastya.mcsme@citromail.hu

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai Csoportjának hírei a Balástyai Újság januári számának 10. oldalán olvashatóak.