Illegális hulladéklerakás felszámolásához nyert pályázati támogatást az önkormányzat

A Balástya Községi Önkormányzat a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat keretében benyújtott pályázatát 13,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette illegális hulladéklerakás felszámolásához.

 

Megszakítás