Balástyán is határszemlét tart a földhivatal

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya

az alábbi végzés szerint ellenőrzi a települések, illetve településrészek mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földjeinek, külterületi termőföldjeinek és termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, beruházási területek…stb.) megnevezésű ingatlanok földhasználóit, tulajdonosait, igénybevevőit, tulajdonosi jogokat gyakorlóit illetve vagyonkezelőit, hogy a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása, valamint végrehajtható döntésekben foglaltak teljesítése megvalósult-e.

Megszakítás