Művelődésszervező munkakör betöltésére hirdet pályázatot az önkormányzat

2021. december 31-ig lehet pályázni a Balástya Községi Önkormányzat által meghirdetett művelődésszervező munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

művelődésszervező munkakör betöltésére

Balástya Községi Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet művelődésszervező állás betöltésére.

A munkajogviszony időtartama: határozatlan idejű, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Javadalmazás: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény figyelembevételével, megegyezés szerint.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • a művelődési ház állandó programjainak szervezése, felügyelete és koordinálása (művelődési, művészeti, szórakoztató, szabadidős programok, gyermekprogramok szervezése, klubok, szakkörök működéséhez szakmai segítségnyújtás),
 • a település alkalmi és nagyrendezvényeinek előkészítése és részvétel azok lebonyolításában,
 • adminisztrációs és social média tevékenység,
 • figyelemmel kíséri a lakosság igényeit, azok alapján programokat szervez,
 • figyeli a pályázati lehetőségeket, melyek segítik a település lakosságának kulturális kiszolgálását,
 • kapcsolatot tart a helyi oktatási-nevelési és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal, testvértelepülésekkel.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség (közép vagy felsőfokú közművelődési szakember, művelődésszervező, vagy kulturális mediátor végzettség),
 • MS Office programok, illetve e-ügyintézés magas szintű felhasználói ismerete,
 • nagyfokú pontosság, precizitás, rugalmasság,
 • alkalmazkodó és együttműködő képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • gyakorlott szintű számítástechnikai eszközök használata, multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • motivációs levél,
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Ujvári László polgármester részére a polgarmester@balastya.hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Megszakítás