Tájékoztató a 2020. január elsején hatályba lépett állatvédelmi jogkör változásáról

Ezúton tájékoztatom és emlékeztetem Balástya község lakosságát, hogy a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről a 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet 2020. január 1-én hatályba lépett 6.§ (4) bek. alapján ?az állatvédelmi törvényben foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, Megyei Kormányhivatal, valamint a Járási Hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság? jár el.

Az 1998.évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávtv.) 45/A.§-a alapján ?az e törvénybe foglaltak végrehajtását- feladat és- hatáskörében eljárva- az állatvédelmi hatóság, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a természetvédelmi hatóság ellenőrzi.

Mit is jelent ez?

A 2020. március 1-től hatályba lépett szabályozás az állatvédelmi feladatköröket központosította. Mindez azt jelenti, hogy a településen tapasztalt állattartással kapcsolatos szabálysértéseket március 1-e után már nem a helyi jegyzőnél kell bejelenteni, hanem a fent említett hatóságoknál. Balástya település esetében illetékes eljáró hatóság:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Kisteleki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

6760 Kistelek, Árpád utca 3. Pf.: 51.
Telefonos elérhetőség és időpont egyeztetés: 62/681-321, 62/681-322
Fax: 62/ 681-320
E-mail: ebao.kistelek@csongrad.gov.hu

A 383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet alapján továbbra is jegyzői hatáskörben marad: a település belterületén kóborló állatok befogása és elhelyezése. Jogosult az állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé minősítését kérni. Három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezni. Az önkormányzat ismeretterjesztő tevékenységet végez, részt vesz az állatokkal szembeni megfelelő magatartásnak, gondoskodásra nevelésnek, az állatok megismertetésének az iskolai általános képzésbe a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe történő beépítésében.

dr. Nagy-Elekes Petra
jegyző

Megszakítás