Sírhelyek újraváltása ? A TEMETŐGONDNOKSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Az 1995-ben (vagy korábban) létesített sírhelyek, valamint a 2010-ben, (vagy korábban) létesített urnasírhelyek megváltási idejének lejárata: 2020.

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a hozzátartozó Kormányrendelet, valamint a Balástya Községi Önkormányzat képviselő-testületének a temetők használatának helyi szabályairól szóló 6/2014 (V.29.) Ön. számú rendelete szabályozza a köztemetőnk működését.

A temetőben a használati időt, s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. (A megváltott nyugvási időn belül a sírhelyváltó tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem sírjelet építeni nem lehet.)

A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A temetési hely váltója addig rendelkezik a sírhellyel, amíg a váltás érvényes. Jelenleg, a törvény szerint a sírhelyek használata a temetéstől számított 25 évre, a sírbolt használata 60 évre, az urnafal használata 10 évre terjed. A meghosszabbítási idő a rendeletben rögzített időtartam.

A megváltási idő lejáratát követően ? a törvénnyel szabályozott módon ? a sírhellyel és a ráépített sírjellel (sírkő, kopjafa stb.) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez a korábbi sírhelyváltó, illetve a temettető, halála esetén az törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

Felhívjuk figyelmét, hogy a temetőnkben 1995-ben (vagy korábban) létesített sírhelyek, valamint a 2010-ben, (vagy korábban) létesített urnasírhelyek megváltási idejének lejárata: 2020.

A lejárt sírhelyeket a temető ravatalozójában lévő gondnoki irodában tudják újraváltani.

Nyitva tartás: kedden 8.00-12.00 óráig, pénteken 12.00-16.00 óráig. Egyéb időpontban telefonon történő egyeztetéssel: 06 (20) 359-4948

A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendő díjak:

parcella szélén egyes sírhely: 20 320 Ft        parcella szélén kettes sírhely:   40 640 Ft

parcella belsőben egyes sírhely:         11 430 Ft         parcella belsőben kettes sírhely:          22 860 Ft

sírbolt egy személyes:            59 531 Ft        sírbolt két személyes:             119 062 Ft

urnafal helye:                          53 340 Ft        díszsírhely:                                           57 150 Ft

gyermekek parcellája:                          6 985 Ft

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárat után a temető tulajdonosa (nálunk az önkormányzat) rendelkezik, illetve annak tulajdonába megy át.

Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újraváltani, egy nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.

Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek. (Lemondás előtt célszerű egyeztetni a családtagokkal, hátha valamelyikük mégis kiváltaná!)

KÉRJÜK, AMENNYIBEN ÉRINTETT EGY VAGY TÖBB HOZZÁTARTOZÓJÁNAK SÍRHELYE TEKINTETÉBEN, A SZÜKSÉGES LÉPÉSEKET SZÍVESKEDJEN MEGTENNI!

Skip to content