Antal Imre plébános tájékoztatója a szentmisékkel kapcsolatban

Kedves Testvérek! Az alábbiakban püspök úr rendelkezését olvashatják a szentmisékkel kapcsolatban. Kérem, hogy ezeket figyelembe véve jöjjenek a szentmisére.

Kedves Paptestvérek! A koronavírus járvány okozta vészhelyzetben átléptünk a védekezés második szakaszába. A Szeged-Csanádi Egyházmegyében ez többek között azt jelenti, hogy 2020. május 9-én estétől ismét lehetőség van templomainkban az eukarisztia, a szentmise ünneplésére a hívő közösség részvételével, a polgári hatóságok előírásainak betartásával.
Különösen a következőkre hívom fel a figyelmet:
– A szenteltvíztartó legyen üres, száraz, gyakran fertőtlenített (mivel sokan gépiesen, rutinból is hozzáérhetnek).
– A templom bejáratánál kézfertőtlenítésre alkalmas szer legyen elhelyezve.
– 65 év feletti hívek nincsenek ?eltiltva?, de lehetőleg ne vegyenek részt a szentmisén saját érdekükben és a közösség védelmében. Ajánljuk a 65 év feletti híveknek, hogy kérjenek meg egy családtagot, szomszédot vagy ismerőst, hogy képviselje őket a szentmisén.
– A szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés továbbra is érvényben van mindenki számára.
– Szájmaszk használata kötelező (a pap és a kántor kivételével).
– Lehetőleg minél kevesebb közösségi ének legyen a szentmisén.
– Csak minden második padot vagy széksort használják, megfelelő (2 m) távolság betartásával. Szorosan egymás mellett csak az egy háztartásban élők üljenek.
– Az áldoztatás csak kézbe történhet, úgy hogy az áldoztató ne érjen az áldozó kezéhez. Az áldoztatónak szájmaszkot kell viselnie áldoztatáskor (a papnak is).
– Perselyezés ne legyen, az adományokat a szentmise végén a kijárat közelében elhelyezett gyűjtőládába vagy kosárba tegyék a hívek. Érdemes ott a plébánia bankszámlaszámát feltüntető lapokat is elhelyezni, mely rámutat a banki átutalás lehetőségére.
– Az általános feloldozás továbbra is lehetséges, akár a szentmise bevezető, bűnbánati részében is, ott viszont tilos, ahol televíziós, vagy internetes közvetítés van.
– Temetéseken a ravatalozó használata továbbra is tilos. A ravatalozó előtt amennyiben elegendő szabad terület van, lehet végezni a szertartást a védőtávolság betartásával. A sírnál is hívjuk fel a figyelmet a megfelelő távolság megtartására.
– A járványhelyzetre vonatkozó többi rendelkezés változatlan.

Szeged, 2020. május 7.

Dr. Kiss-Rigó László
püspök

Megszakítás