A szelektív hulladékelszállítás új időpontban lesz!


A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Balástya területén a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás 2020. június 1-től minden páros héten, pénteki napon lesz.

A kommunális hulladékszállítás időpontja változatlanul minden kedd. A díjfizetés módja változatlan.

A szelektív gyűjtő edényeket, illetve zsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 6.00 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni. A hulladékszállítással kapcsolatban felmerült probléma esetén Budai Zoltán szállítási és műszaki vezetőt lehet keresni: 06 (30) 563-1511, budaiz@telepulestisztasag.hu