Ebösszeírás Balástyán


Az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az önkormányzat.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás céljából kérem a Balástya  közigazgatási területén tartott,  négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT” kitöltve az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. Az ebösszeíró adatlap  beszerezhető a Balástyai Polgármesteri Hivatalban (6764 Balástya, Rákóczi u. 5. szám), a Teleházban, valamint a www.balastya.hu weboldalról is letölthető.

Az Önkormányzat által használt ebnyilvántartó programhoz kapcsolódóan

Online ebregisztráció a lakosok számára:

Elérhetőség: http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu

Egy egyszerű regisztrációt követően tudják regisztrálni kutyájukat a lakosok, amit az ügyintéző a programon belül az Online felvitt ebek menüpontban tud megtekinteni, majd jóváhagyni.
Az ebösszeíró adatlap leadási határideje 2020. április 30.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után . A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai ellenőrzik. A nyilvántartás aktualizálása érdekében, az ebtulajdonosok  az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.    

Mucsi Mihályné  ügyintéző

Az ebösszeíró adatlap erről a linkről tölthető le: