Tüdőszűrés lesz a művelődési háznál

Június 24-28-ig, hétfőtől csütörtökig 8.30-13.30 óráig, pénteken 8.30-12.00 óráig tüdőszűrés lesz a művelődési háznál.  A Tüdőszűrő Állomás kéri a lakosságot, hogy saját érdekükben jelenjenek meg a szűrésen! Személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát hozzanak magukkal.

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) kormányrendelet alapján:

? 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe.

? 40 éves kor alatt:
– a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft,
– járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető.

? A foglalkozás egészségügyi (?Alkalmassági?) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.

? Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény 2.9. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
– szakközépiskola
– szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát
– felsőoktatási intézmény.

A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet. A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 1.700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk dr. Veidner Tibor háziorvos részére. A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben (Kistelek).

A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet (Kistelek) végzi el.

Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!

Skip to content