A Motiváció Egyesület projektzárója a balástyai csoportjában


Február 22-én tartották a balástyai Motiváció Tanodások a két évet záró projektjük rendezvényét. Fejes József, a Motiváció Egyesület alapítója és egyik vezetője köszöntötte a tanodásokat, szüleiket, a foglalkozások vezetőit és a meghívott vendégeket.
Fejes József köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy ez a mai esemény egy pillanatnyi megállás, összefoglalása annak, hol tartanak, mi várható, mert a későbbiekben is folytatódik a tanoda munkája.

Ujvári László polgármester üdvözlő szavai után kifejezte, hogy nagyon fontosnak tartja a tanodába járó gyerekek délutáni fejlesztését, és azokat a lehetőségeket, a kirándulásokat, a különböző programokat, amelyeket a Motiváció Egyesület az elnyert pályázat által biztosít a balástyai gyerekeknek. Megköszönte az egyesület vezetőinek, hogy községünket választották a programjuk megvalósításához.

Ezután Erdődi Noémi, az egyesület helyi vezetője beszámolt az elmúlt két évben végzett munkájukról. Elmondta, hogy 2017. januárjában kapcsolatfelvétellel, a tanárok felkeresésével, hospitálással, szülői értekezlettel kezdték meg a munkát Balástyán, amelyet családlátogatás követett. Márciusban nyitott meg a tanoda, ahová 22 gyerek kezdett járni. Őket négy kiscsoportba osztották, a csoportokkal közösen határozták meg a szabályokat – amelyek a pedagógusokra/mentorokra is érvényesek –, a csoportok nevét és a céljaikat, amelyeket szerettek volna elérni a tanodai munka során. A szakmai munka céljaként az alapkészségek, főként a szövegértés és a matematika, valamint a társas készségek fejlesztését jelölték meg. Legfőbb eszközeik a művészetpedagógia, az élménypedagógia és a társasjáték-pedagógia volt. Az elmúlt két év alatt számos programot valósítottak meg, tartottak családi napokat, kulturális programokat, nyári táborokat, illetve három alkalommal rendeztek ruhaturkálót, amelynek bevételét a gyerekek által választott közös programokra fordítják. A programok szervezésébe a gyerekeket is bevonták. Emellett számos kirándulást szerveztek, többször voltak moziban, korcsolyázni és a Szegedi Vadasparkban, valamint voltak színházban és jártak Budapesten, a Tropikáriumban is. Két ottalvós tábort szerveztek, Szarvason és Gyulán töltöttek két-két napot. Jelenleg öt munkatárs foglalkozik 30 gyerekkel a tanodában és öt önkéntes segíti a munkájukat. A gyerekek hetente kétszer járnak csoportfoglalkozásra, amelyek tervezésébe aktívan bevonják őket a mentoraik, ezzel biztosítva azt, hogy igényeiknek és érdeklődésüknek megfelelő foglalkozások valósuljanak meg a tanodában. Erdődi Noémi elmondta azt is, hogy a tanodai munka eredményességét bemeneti és kimeneti mérésekkel vizsgálták, amelyek alapján kimutatható, hogy 30 gyerekből 28 javított az iskolai tanulmányaiban legalább egy területen. A vizsgált területek a szövegértés és a matematika volt. A beszámoló végén munkájukkal kapcsolatban kiemelt néhány adatot az elmúlt két évből: 37.632 kilométert tettek meg két autóval a gyerekek hazaszállításával, 2.800 percet töltöttek a szülőkkel való telefonos kapcsolattartással, 4.800 percet töltöttek családlátogatáson, 384 foglalkozást tartottak 1.536 órában, és 576 kilogramm kenyeret készítettek el uzsonnára.

Fejes József az összefoglaló beszámolót követően az egyesületet mutatta be néhány mondatban. A szegedi Motiváció Egyesület hét éves, de az ebben dolgozók már a tizenkettedik tanévben szerveznek ilyen és ehhez hasonló programokat, mint ami Balástyán működik. Teszik mindezt azért, mert vannak olyan gyerekek, akik örülnek, ha segítenek nekik a tanulásban, és jó szabadidős programokon szeretnének részt venni. Továbbá vannak olyan főiskolai és egyetemi hallgatók, tanárjelöltek, segítő szakmákra készülők, akik nem jutnak elég gyakorlathoz a felsőoktatásban, és ha a tanoda keretében összekötik ezt a két csoportot, akkor ez így mindenkinek jó lehet. Az önkénteseknek az állandó munkatársak a tapasztalatukkal tudnak segíteni. Fejes József megköszönte mindazt a támogatást, amit Balástyán kapnak. A további működéssel kapcsolatban elmondta, hogy az pályázattól függetlenül folyamatos lesz, de ha pályázatot nyernek ismét, akkor sokkal több program lehet, mint eddig.

A szakmai beszámolók után az egyesület süteménnyel, teával üdítővel látta vendégül a rendezvény résztvevőit.