Évzáró közgyűlést tartottak a balástyai önkéntes tűzoltók


A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület február 8-án, a Vadásztanya vendéglőben tartotta a 2018-as évet záró közgyűlését.

Elsőként Virágh István elnök köszöntötte a meghívott vendégeket: Ujvári László polgármestert, Ördög István tűzoltó alezredest, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi kirendeltségének vezetőjét, Galiba Gábor tűzoltó őrnagyot, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokát, Dudás Miklós tűzoltó ezredest, tanácsost, a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség elnökét, Vég Pál tűzoltó őrnagyot, a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség titkárát, Molnár József rendőr őrnagyot, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság M5 Autópálya Alosztály Osztályvezetőjét, dr. Farkas László rendőr őrnagyot, a Kisteleki Rendőrkapitányság vezető-helyettesét, bűnügyi osztályvezetőt, Kis Gergő rendőr őrnagyot, a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetőjét, Dékány Attila rendőr törzszászlóst, balástyai körzeti megbízottat, Dékány Pétert, a Balástyai Polgárőr Egyesület elnökét, Fodor Tamást, a Községi Sportkör Balástya Egyesület elnökét, Horváth-Zsíkóné Kiri Mária projektmenedzsert, Olajosné dr. Csízik Tímea jegyzőkönyv-vezetőt, és Tari József tiszteletbeli tagot.

Ezután az elnök a szakmai beszámolót és a vagyonkezelésről szóló beszámolót bocsátotta szavazásra, amelyeket a tagság jóváhagyott. Két új tagot vettek fel az egyesületbe, ifj. Böröcz Lászlót és Péter Gábort, akik bemutatkoztak a közgyűlés résztvevőinek. Horváth-Zsíkóné Kiri Mária projektmenedzser beszámolt az egyesület “Önkéntesség személyre szabva” elnevezésű pályázatával kapcsolatos munkáról. Ujvári László polgármester megköszönte az önkéntes tűzoltóknak az elmúlt évben is kiemelkedő munkáját. Külön köszönetét fejezte ki Boldizsár Ferenc áldozatos feladatvállalásáért, aki 800 alkalommal vett részt kivonuláson. Az üveg emléktárgyat Boldizsár Ferenc betegsége miatt majd később veszi át. A múlt évben legtöbb kivonulásban résztvevő négy önkéntesnek, Gabnai Józsefnek, Berta Józsefnek, Szemerédi Istvánnak, Búza Józsefnek egy-egy üveg borral köszönte meg a segítőkészségét. Virágh István elnöknek is egy emléktárggyal köszönte meg az egyesületben és a településünkért végzett értékteremtő munkáját. Ezután a közgyűlésen résztvevők kivetítőn nézték meg a tűzoltószertárban megtalált 1976-os fotónegatívról készült járási tűzoltóverseny képeit. A rendezvény végén a Balástya Községi Önkormányzat vacsorával vendégelte meg az önkéntes tűzoltókat.

 

A BALÁSTYA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
PARANCSNOKÁNAK 2018. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

Az utóbbi évek tendenciáját követve a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület folytatta szakmai színvonalának fejlesztését mind a technikai eszközök, mind szakmai képesítések terén. Ez a fejlődés szükségesnek is látszik, hiszen 2018-ban is magas számban volt szükség az egyesület munkájára. Az év során 31 alkalommal vettünk részt káreseményeken és egyéb rendezvényeken, ami 15 tűzeset, 8 műszaki mentés, 1 gyakorlat, 5 rendezvénybiztosítás, 1 versenyen való részvétel és 1 téves riasztás volt. Ezen felül 38 alkalommal érkezett sms-ben riasztás, amire reagáltunk, de vonulni nem kellett. Az egyes tagok részvétele a múlt évhez hasonlóan jobban megoszlik a tagság közt, mint a korábbi években. A tagok közül 19-en vettek részt kárfelszámolásban, akik összesen 374 órát dolgoztak. Az egy alkalomra vonatkoztatott részvételi arány 4,7 fő átlagosan. A fenti számok jól mutatják, hogy egyesületünk igen aktív volt. Külön kiemelem több önkéntes tűzoltó munkáját: Virágh István 31, Gabnai József 21, Boldizsár Ferenc 16, Szemerédi István 12, Berta József 12, Búza József 11 alkalommal vett részt káreseményeken.
Magas számban fordultak elő településünk környékén avartüzek és az M5 autópályán műszaki beavatkozások. Az esetek felszámolása során a Szegedi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság, valamint a Kisteleki Katasztrófavédelmi Örs egységeinek nyújtottunk segítséget. Az előző év tapasztalatai megmutatták, hogy szükséges a technikai eszközeink fejlesztése a műszaki mentés és tűzoltás terén. Ez beigazolódott 2018-ban is. A kiírt OKF pályázatok alapján elnyert eszközök beszerzésére, szertár-építésre és felújítására, oktatásra, vizsgáztatásra, PAV vizsga elvégzésére lett lehetőségünk. Ezeken felül még egy kiemelkedő, nagy értékű pályázaton nyertünk 2 db Steyr 13s23 Bronto-saurus 2000 típusú gépjármű fecskendőt. A nyertes pályázat után a régi Magirus típusú gépjármű fecskendőt felajánlottunk a baksi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amelyeket ünnepélyes keretek között Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok adott át. Ebben az évben nagyobb események nem voltak a működési területünkön, de az esetek nagyobb száma jobban igénybe vette az eszközeinket. Ezért több időt kellett tölteni karbantartással és javítással. A magas színvonalú szakmai munkánk eredményeként elmondható, hogy a hivatásos egységek számítanak a segítségünkre és jelentősen könnyítjük a munkájukat. Azonban tagjaink nem csupán a káresetek felszámolásában jeleskedtek. Részt vettek a X. Országos Tűzoltó Találkozón és Börzén Pilisszentivánon, ahol Csongrád megyét is képviselték és ott voltunk az üllési önkéntes tűzoltóság által szervezett megyei versenyen is. Továbbá több alkalommal végeztünk rendezvénybiztosítást.
Szak- és védőfelszereléseink, technikai eszközeink színvonala tovább növelte a beavatkozó készségünket. Ezek beszerzése jórészt pályázatok útján történt. Az informatikai és kommunikációs eszközeink is megfelelnek a jelen kor és a szakma elvárásainak. Fegyelmi bizottságot ebben az évben nem kellett kijelölni. Jelenlegi taglétszámunk 38 fő, amely az egyesület működéséhez és a szakfeladatok ellátásához elegendő. A szaktevékenységet vállaló tagok közül mindenki rendelkezik valamilyen szintű szakmai képestéssel és gépkezelői jogosítvánnyal, valamint egészségügyi vizsgálattal, amely elengedhetetlen feltétele a szaktevékenység végzésének. A Szegedi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságtól kapott szakmai anyagok segítségével rendszeresen tartunk oktatásokat. Ezúton szeretném megköszönni minden tagtársamnak az egész évben végzett áldozatos munkáját, valamint külön köszönet mindazoknak, magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik támogatásukkal segítették a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

Jójárt Gábor
parancsnok