A kincstár kihelyezett ügyfélfogadást tart Balástyán


A Magyar Államkincstár 2019. február 21-én 9:00 és 14:00 között a Balástyai Tanodában lehetőséget biztosít az életkezdési támogatással, Babakötvénnyel és a Start számlával kapcsolatos ügyintézésre, számlanyitásra.

Kincstári Start-értékpapírszámla

Tisztelt jelenlegi, illetve leendő Ügyfelünk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, a Kincstári Start-értékpapírszámlán történő megtakarítás előnyeiről és a számlanyitáshoz, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó információkról.

Csongrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elérhetőségei:

6720 Szeged, Vár utca 5.

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály információs vonalai:

Telefon: (+36-62) 488-411

Fax: (+36-62) 425-383

Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 491.

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő                          8:00-16:00

Kedd                          8:00-16:00

Szerda                       8:00-18:00

Csütörtök                  8:00-16:00

Péntek                        8:00-14:00

 

A www.allamkincstar.gov.hu honlapon, illetve a WebKincstáron keresztül igénybe vehető kényelmi szolgáltatásaink:

 

 • Ügyfél-regisztráció – számlanyitás elősegítése
 • On-line időpontfoglalás szolgáltatás
 • Hírlevélre való feliratkozás

 

Honlapok és további elérhetőségeink: www.allamkincstar.gov.hu

www.allampapir.hu

https://webkincstar.allamkincstar.gov.hu/

api.cso@allamkincstar.gov.hu

 

Csongrád Megyei Igazgatóság

Állampénztári Iroda

Számlavezetési és Értékkezelési Osztály

 

Életkezdési támogatás és Start-számla

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény lehetővé teszi a 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek; valamint a 2017. június 30. napja után született, nem magyar állampolgárságú gyermek, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény* alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkezők részére (a továbbiakban együtt: külföldi gyermek) az Életkezdési letéti számla megnyitását.

A törvény értelmében az állam minden 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek számára egyszeri életkezdési támogatást – jelenleg 42.500,- forint – biztosít, amennyiben a gyermek életkezdési támogatásra jogosult, és a szülő a kérelemben igényelte a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú „Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén” elnevezésű formanyomtatványon, a „Nyilatkozat a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatban” című – kitöltött és aláírt  – nyilatkozat benyújtásával.

 

Az életkezdési támogatás a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett Életkezdési letéti számlán kerül elhelyezésre.

 

Az Életkezdési letéti számlán lévő összeg további befizetésekkel nem növelhető, erre a Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása után van lehetőség.

 

A 2017. július 1. napja előtt született külföldi gyermekek nem jogosultak az egyszeri életkezdési támogatás összegére, de számukra is nyitható Kincstári Start-értékpapírszámla, melyre befizetések teljesíthetők.

 

A Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása és vezetése díjmentes.

 

A természetes személyek általi befizetés összege után az állam évente további támogatást nyújt, mely a naptári évben befizetett összeg 10%-a, legfeljebb 6.000,- forint.

 

Kincstári Start-értékpapírszámla és Babakötvény

Speciálisan a Kincstári Start-értékpapírszámlára vásárolható Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható befektetési forma, amely a befektetési piacon kiemelkedő hozamot biztosít.

A konstrukció lényegesen megkönnyíti a szülők és a hozzátartozók számára gyermekeik megtakarításainak kezelését.

 

A Babakötvény legfőbb jellemzői

 • 1 forintos alapcímletű;
 • 19 éves futamidejű;
 • Változó kamatozású, az éves kamatozás mértéke az előző év átlagos fogyasztói árindexe, növelve 3% kamatprémiummal;
 • Kamatjóváírás az első sorozat – 2032/S – esetében minden év december 2. napján, a következő sorozatok esetében a kamatjóváírás minden év február 1. napján esedékes;
 • A gyermek születési évéhez igazodó állampapír-sorozat, amely folyamatosan, a futamidő végéig megvásárolható;
 • Automatikus befektetés lehetősége. Az esedékes kamat és a befizetések összege automatikusan, a gyermek születési évéhez igazodó sorozatú Babakötvénybe kerül befektetésre, tőkésítésre.

 

A Babakötvény első sorozata kizárólag a 2014. február 1. napját megelőzően született, a Kincstárnál Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermek javára vásárolható. A 2014. január 31. napja után született gyermekek részére a születési évükhöz igazodó, évente kibocsátásra kerülő 19 éves futamidejű Babakötvény vásárolható.

 

A számlanyitás éve nem befolyásolja a gyermek részére megvásárolható Babakötvény kondícióit, hiszen az minden esetben a gyermek születési évéhez igazodik, függetlenül a számlanyitás időpontjától.

 

A Babakötvény a számlatulajdonos 18. életéve betöltésének napján, de legkorábban a számlanyitástól számított 3. év elteltével váltható vissza. Visszavásárlás esetén a fiatal felnőtt részére a Kincstár a névértékkel és a felhalmozott kamatokkal növelt összeget fizeti ki, a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

 

Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás feltételei, szükséges dokumentumok

Személyes megjelenés szükséges a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán és

 • a 2017. június 30. napja után született gyermekek esetében a szülő, vagy hozzátartozó személy-azonosságának (személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, útlevél valamint lakcímének igazolására szolgáló okmányok), továbbá a gyermek személyazonosság és állampolgárság igazolására alkalmas eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, valamint a gyermek lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, illetve Magyar igazolvány, amennyiben ilyennel rendelkezik.
 • a 2017. július 1. napja előtt született gyermekek esetén a szülő vagy hozzátartozó és a gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése (születési hely és dátum, anyja neve), állampolgárság igazolására alkalmas eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása, illetve a gyermek lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló eredeti hatósági igazolvány vagy annak hiteles másolatának bemutatása. Magyar igazolvány, amennyiben ilyennel rendelkezik, valamint magyarországi – adóazonosító jelének közlése – ha az ismert. (A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak, illetve közeli hozzátartozónak minősül többek között a gyermek, szülő, nagyszülő, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.) Ezen gyermekek számlájára a számlanyitást követő 30 napon belül legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni. A 16. életévét betöltött gyermek számlanyitásához a szülő egyetértő nyilatkozata szükséges.
 • Hozzátartozói számlanyitás esetén szükséges közölni legalább az egyik szülő személyazonosító adatait és nyilatkozni a szerződésben a gyermekkel fennálló hozzátartozói kapcsolatról.
 • Lakóhelyet, tartózkodási helyet igazoló eredeti hatósági igazolvány bemutatása kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező személyek esetében kötelező.

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő egyéb kérdésekben írásban kérhet felvilágosítást az alábbi címen:

E-mail: baba@allamkincstar.gov.hu