Megkezdődött a szociális tűzifa osztása

December 10-én megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása. A támogatásban részesülők a rászorultság mértékétől függően egy vagy két köbméter fát kapnak, továbbá mindannyiuknak jut plusz egy köbméter fa abból, amit a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től korábban pályázott az önkormányzat, és a Hunyadi utcai önkormányzati területen tárolt, valamint feldaraboltatott.
Ujvári László polgármester tájékoztatja az érintetteket, hogy a fa szétosztása a kérelmek beadási sorrendjében történik, és az átvétel időpontjáról értesítést kapnak az érintettek. Decemberben csak az igények kisebb részét tudja teljesíteni az önkormányzat, ugyanis januárban szállítják ide a fa teljes mennyiségét. A polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiosztott fa nem fedezi az egész téli tüzelő mennyiségét, ez a tüzelőhöz való hozzájárulás, nem a téli tüzelő biztosítása. A kiosztott fa elszállítását az önkormányzat nem tudja vállalni, ezért a szállításról minden támogatottnak magának kell gondoskodnia.

Megszakítás