Az állam kártalanítja a SZEVIÉP Zrt. alvállalkozóit


2018. március 5-én jelent meg az kormányrendelet, amely alapján az állam kártalanítja a SZEVIÉP Zrt. alvállalkozóit.

A kártalanítás azokat a mikro-, kis- vagy középvállalkozásokat illeti meg, akiknek szerződésből eredő követelésük van a SZEVIÉP Zrt. „f.a.”-vel  szemben, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette, vagy pedig polgári eljárás indult illetve büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igény áll fenn. Az  állami kárrendezés iránti igényt bármely kormányablaknál bejelenthető 2018. március 31-ig. A határidő jogvesztő.

Az igénybejelentéshez csatolni kell az követelést alátámasztó dokumentumokat. Az igénybejelentéssel egyidejűleg a károsultnak teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozatot tennie a jogosultságot megalapozó tényekről.

Az igénybejelentést a károsult székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal bírálja el; az igénybejelentés benyújtásától számított 8 napon belül a kormányhivatal az állami kárrendezésről támogatási okiratot bocsát ki, amelyet megküld a Magyar Államkincstárnak, aki gondoskodik a kár kifizetéséről.

 

Bővebb információ ezen hivatkozáson keresztül érhető el:
http://www.csmkh.hu/hu/szeviep-karosultak-karrendezese