A járás munkaerőpiaci helyzetéről értekeztek a polgármesterek


 Manapság már egyre inkább a munkaerőhiány jellemzi a foglalkoztatást,  valamint a közfoglalkoztatottak átirányítását a nyílt munkaerőpiacra is kormányzati programok segítik. A Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályai tehát nem csupán az álláskeresők számának alakulását figyelik hivatalból, hanem sok egyéb terülten is tudják segíteni a foglalkoztatáspolitikai célok megvalósulását. A polgármesterek közelről ismerik a településükön élők problémáit, beleértve a munkavállalással, foglalkoztatással kapcsolatos gondokat, lehetőségeket is. Juhász Tünde kormánymegbízott járásonként  összehívta a településvezetőket, így Nagy Sándor, Búza Zsolt, Ujvári László, Kormányos Sándor, Makra József és  Máté Gábor polgármestereket, hogy tematikus értekezleteken tájékoztassa őket a járás munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatás terén tapasztalható változásokról.

 

Kistelek járás munkaerőpiaci helyzete

A KSH 2016. évi mikrocenzusa („kis népszámlálás”) szerint Csongrád megye kisteleki járásában 7 764 fő a foglalkoztatotti létszám, mely 928 fővel, 13,6%-kal haladja meg a 2011. éves népszámlálás hasonló adatát. A népesség száma a járásban 2017. január 1-én 17 867 fő volt.

A munkanélküliek száma a 2010 év végén mért 1 187 főről 64%-kal 430 főre csökkent. 2015 decemberében még meghaladta a 700 főt a nyilvántartott álláskeresők száma, vagyis két év alatt közel 40%-os visszaesés történt. Egy év távlatában pedig mintegy száz fővel, 19%-kal lett kevesebb a regisztrációban lévők száma.

A kisteleki járásban is jelentős szerepet játszottak a közfoglalkoztatási programok az álláskeresők létszámának csökkenésében. 2013-ban 315 fő, 2014-ben 433 fő, 2015-ben 383 fő, 2016-ban havonta átlagosan 498 fő dolgozott a járásban közfoglalkoztatás keretében. A 2017. havi adatok szerint 399 fő vesz részt közfoglalkoztatásban, mely a két évvel korábbi számot kisebb mértékben meghaladja, a 2016. évitől azonban 20%-kal elmarad.

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Forrás: kistelekjaras.hu