A négy ifjúsági szállásegység ünnepélyes átadása

A Kóródy u. 10. szám alatti négy ifjúsági szállásegység május végére elkészült, és az ünnepélyes átadása a Szent Antali Búcsú napján, június 14-én, 11.30 órakor lesz.
A beruházás a régi óvodaépület átalakításával valósult meg, amelyben négy önállóan használható ifjúsági szállásegység készült el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok pályázatának 100 százalékos, 28,5 millió forint támogatásával.

Balástyai csapat a fábiánsebestyéni Kinizsi Parkban tartott Juniálison

Fábiánsebestyénben, a Kinizsi Park június 6-án ismét megrendezte a környező falvak, városok egymás közötti játékos vetélkedőjét, a Kinizsi Juniálist. A harmadik alkalommal megtartott rendezvényen 22 település, valamint a Szentesi Járási Hivatal egy-egy csapattal vett részt. A Balástya Községi Önkormányzat minden évben egy csapattal nevez a versenyekre. Az idén községünk 25 fős küldöttsége utazott az eseményre, amelyen a csoportok 12 feladatból álló vidám, játékos vetélkedőben mérték össze tudásukat. Az egész napos program a települések kulturális bemutatóival zárult, ahol a balástyai Hayat Hastánc Egyesület is fellépett.