Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezések

Kerékpáros közlekedésre vonatkozó rendelkezésekről a Kistelek Városi Rendőrkapitányság tájékoztatója

A kerékpárral közlekedőkre is vonatkozik a KRESZ előírásainak maradéktalan betartása, de emellett a balesetmentes közlekedés érdekében rendelkezniük kell a biciklire felszerelt kötelező biztonsági eszközökkel.

A közlekedésben részt vevő kerékpárt fel kell szerelni:

– könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,

– két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

– hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,

– egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)

– egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával, (világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is, a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet)

– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és

– legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az előírásoknak megfelelően a gumiabroncsokon.

A kerékpárra felszerelendő kötelező elemek – így a világítóberendezések – megléte nappal is szükséges, azok hiánya minden napszakban a szabályok szerint szankciót von maga után. Továbbá éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie lakott területen kívül, és lakott területen kívüli kerékpárúton is!

A KRESZ kimondja, hogy biciklivel a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol pedig ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, a gyalogosforgalom zavarása nélkül, és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad haladni. Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad közlekedni.

Bizonyos esetekben a szabálysértések elkövetése miatt kiszabható szankciók tekintetében a rendőr számára nincs lehetőség a mérlegelésre. Megkülönböztetjük egymástól a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket, illetve az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírságokat, helyszíni bírságokat. A közigazgatási bírságok mindegyike fix összeg, azok köréről a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabálysértési pénzbírságok, helyszíni bírságok egy csoportja esetében a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet határoz meg kötelező mértékű összegeket.

A fentiekből kitűnik, hogy viszonylag szűk azon közlekedési szabálysértések köre, amelyek elkövetőivel szemben az alkalmazott szankció tekintetében a rendőr saját hatáskörében jogosult mérlegelni.

Az ittas kerékpározásra vonatkozó rendelkezések 2014. július 19-től megváltoztak.

A KRESZ-ben foglaltak szerint járművet az vezethet, aki

– a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik, és a jármű vezetésétől eltiltva nincs,

– a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van,

– a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.

Amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, a jármű vezetésére vonatkozó utolsó feltételt nem kell alkalmazni!

Ha a kerékpáros nem képes a jármű biztonságos vezetésére, vele szemben szabad összegű helyszíni bírság szabható ki vagy szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

A kerékpárral közlekedőknek a személyazonosságot igazoló okmányaikat mindig magukkal kell vinniük!

Kerékpáros közlekedés Balástyán

Az új kerékpárút a Kistelek-Balástya kerékpárút folytatásában épült, és a Hotel Orchidea előtt útburkolati jel jelöli a haladás irányát, utána a templom mellett kerékpárúton lehet közlekedni. A Kóródy és a Jókai utcákban táblával jelölt a kerékpárral való közlekedés lehetősége a Forráskúti út mellett megépített kerékpárútig. A Jókai utca és a Forráskúti út találkozási pontjától az aszfaltozott kerékpárút a vasúti átjáróig az út jobb oldalán, a vasúti átjáró után az út bal oldalán vezet az Őszeszéki tó mellett kialakított kerékpáros pihenőhelyig, az M5-ös autópályáig.

Balástya lakott területén belül a közúti közlekedésben a KRESZ szabályai szerint vehetnek részt a kerékpárosok. Ahol az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

Balástya-desztináció

 Balástya-desztináció helye a nemzeti és nemzetközi programokban

Az EuroVelo 15 országot érintő turisztikai, tematikus úthálózat, amelynek 6-os, 11-es és 13-as számozású útja érinti Magyarországot, ezek közül pedig a 11-es és 13-as sorszámú Balástyához relatíve közel halad el. Ebből a szempontból érdekes, hogy a 13-as út az úgynevezett Vasfüggöny út tematikus nevet viseli, a 11-es számú pedig a Kelet-Európa út, amely a norvégiai Nordkaptól Athénig visz észak-dél irányban. Ez utóbbi halad magyarországi területen Tokajtól Ópusztaszert és Sándorfalvát érintve Szegeden ár Röszkéig. A Kistelek-Ópusztaszer, illetve Kistelek-Balástya szakaszokon keresztül, valamint a dóci kisforgalmú bekötőúton kapcsolódik a most épített út az EuroVelo 11-es úthoz, illetve az EuroVelo 13-hoz Szegeden át Újvidék felé.

Az EuroVelo program jelentőségét jelzi, hogy a következő tervezett költségvetési időszakban 1,6–1,8 milliárd euróval számolnak költségvetésként. Az EuroVelo vezető szervezete az ECF (European Cyclists’ Federation), a hálózat tagjai pedig a nemzeti EuroVelo szervezetek. Magyarországon ilyen szervezet egyelőre nem létezik, egy partner céget jelölnek meg magyar oldalról. A nemzetközi szervezet komolyságát jelzi, hogy ajánlásai, szabványkezdeményezései rendre bekerülnek az európai pályázati rendszer követelményei közé, illetve a nemzeti rendszerek átveszik őket. A turizmus esetében a kerékpáros-barát szálláshely kritériumának ajánlásai nemzeti szinten is innen ered.

Kerékpáros túraútvonalak

A lehetséges túraútvonalak javaslata, tematikus csillagtúra útvonalak:

• Balástya – Sándorfalva – Fehértó – Szeged – Sándorfalva – Balástya 64 km.

Túra elnevezések: Egyetemtúra // Szögödön tökörök // Kocsmakör // Hal, lé, lihegés…

• Balástya – Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark – Balástya, 23,5 km.

Túra elnevezések: Jurtatúra // Múltekergetés // Feszty-körút // Szertelen szertúra

• Balástya – Pusztaszeri Tájvédelmi körzet – Csanytelek – Csongrád – Balástya, 78,4 km. Túraelnevezés: Fekete vártúra

• Balástya – Sándorfalva – Fehér tó – Algyő – Hódmezővásárhely – Balástya, 71,3 km.

Túra elnevezések: Tó-Tisza-mező túra // Hódolók útja // Hódító mezőtúra

• Balástya – Ópusztaszer – Mindszenti komp – Mindszent – Szegvár – Szentes – Balástya, 82,2 km.

Túraelnevezés: Szentestekerek

• Balástya – Sándorfalva – Fehér tó – Algyő – Hódmezővásárhely – Mártéji Tájvédelmi körzet – Balástya, 70,6 km.

Túra elnevezések: Tó-Tisza-tó túra // Partitúra // Madárleső csillagtúrák – idényjellegű, vonuláskor

• Túra elnevezések: Csillagmadár túra // Leselkedő tekergető // Tekergeted

• Balástya – Őszeszéki-tó – Balástya 8,2 km

• Balástya – Madarász-tó – Balástya 71,9 km

• Balástya – Péteritói Madárrezervátum Természetvédelmi terület – Balástya 44 km

• Balástya – Pusztaszeri Tájvédelmi körzet – Balástya 38,9 km

1-3 napos körutak:

• Csongrád megyei városismerkedés

Balástya – Szeged – Makó – Hódmezővásárhely – Szentes – Csongrád – Balástya 163 km

Túra elnevezések: Várfalismerő túra // Kiváró.

• A környék álló vizei és madárvilága

Balástya – Péteritói Madárrezervátum – Csaj-tó – Fehér-tó – Madarász-tó – Őszeszéki-tó – Balástya 140 km

Túra elnevezések: Tólátogató // Tótúra // Tótózó

“Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesület

 A baráti kör 2000-ben alakult meg nem hivatalosan. A tagokat a közös szenvedély, a veterán motorok szeretete, és a gyűjtő szenvedély kovácsolta közösséggé. Céljuk elsősorban a magyar, és emellett a külföldi motorkerékpár-gyártás veteránjainak felkutatása, eredeti állapotához hű felújítása (alkatrészek, festés) és az érdeklődő nagyközönség elé tárása. Rendszeresen vesznek részt motoros, veteránmotoros és hadi találkozókon (katonai jellegű járművekkel is rendelkeznek).

A hivatalos megalakulás éve: 2003 volt. Ekkor a “Veterán Motorosok Baráti Köre Balástya” Egyesület 15 tagot számlált, Balástyáról, Kistelekről és Szatymazról. Taggyűléseinket kéthavi rendszerességgel tartották, ahol megbeszélték a találkozók tapasztalatait, az aktuális tennivalókat, a felkéréseket bemutatták, a találkozókon való részvételt megbeszélték, és beszámoltak egymásnak az új szerzeményeikről.

2006 tavaszán megkeresték a vezetőséget az amatőr rallysok képviselői, azzal a kéréssel, hogy szeretnének csatlakozni az egyesülethez. Ez az ötlet és szándék azonban az Alapszabály megváltoztatásával járt volna, mivel az csak veterán járművekre vonatkozott. Olyan egyesület létrehozása látszott célravezetőnek, amely bármilyen jármű számára lehetőséget biztosít a közös érdekképviselet során. A Polgármesteri Hivatal támogatásával, segítségével 2006. augusztus 29-én bejegyezték a “Technikai Járművek Baráti Köre Balástya” Közhasznú Egyesületet.

A lehetőségek tárháza szinte korlátlanná vált, mivel az alapszabály minden járművet érint, a rollertől a repülőgépig. Ezért is várnak mindenkit tagjaik sorába, hogy elképzeléseikkel, ötleteikkel gazdagítsák az egyesület életét.

A vezetőség: Palotás Sándor elnök, Horváth-Zsikó Antal autó-motor sport szakosztályvezető, Szanka Péter veterán jármű szakosztályvezető.

.

6764 Balástya, Rákóczi u. 11.

Telefon: 06 (30) 292-2596

Adószám: 18471942-1-06

Bankszámlaszám: 57400152-11076663

Iskola

Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola

Balástya egyetlen nyolc tanteremből álló általános iskolája 1965-ben kezdte meg működését a településen. 1985-ben egy új hat tantermes iskolaépülettel, később padlástéri tantermekkel bővült az intézmény, ebben az épületben működik az iskola könyvtára is.
Az osztálytermek mellett informatikaterem, tankonyha, fejlesztő szoba és tornaterem áll az oktató-nevelő munkához rendelkezésre. Az iskola 5000 m2-es területén található tornacsarnok a testnevelés óráknak, sportköri foglalkozásoknak, rendezvényeknek ad helyet. Épületeinket nagy park, sport- és játszóudvar, erdős terület veszi körül.
Intézményünk a 2012/2013-as tanévben kezdte meg működését katolikus általános iskolaként. Fő célkitűzésünk, hogy megteremtsük a szeretet légkörét az iskolai közösségben, segítsük a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakozzék a nevelés és az oktatás szoros egységében.

Az iskola igazgatója: Rabi Edit Éva
Az intézmény életéről, szakmai tevékenységéről bővebben az iskola honlapján tájékozódhat:
www.koznevelesbalastya.hu

Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
6764 Balástya Rákóczi u. 32.
Telefon: 62/578-131
E-mail cím: iskola@munkacsy-amk.hu
www.koznevelesbalastya.hu