Magyar Vaisnava Hindu Egyesület

Balástya tanyavilágában 1979-ben alakult Nandafalva. Kezdetben a ma jóga kolostorként működő épületben gyakorolta lelki életét a közösség. A tanya egyik szobáját rendezték be kápolnának. A rendszerváltást követően újabb családok költöztek a környékbeli tanyákba.

hindu_b hindu_k hindu_l

A hagyományos hindu és magyar elemeket ötvöző új templomuk 2000-ben épült Szigeti Gyula tervei alapján. 2013-ban a hagyományosan július utolsó szombatjára hirdetett nyílt nap alkalmával szentelték fel a kazettás mennyezetet, amelynek kialakítása csaknem egy évig tartott. A freskó alkotója Krasznai Barbara festőművész a hindu hitvilág legfontosabb szereplőit, az avatárokat ábrázolta. Az avatár szanszkrit szó, azt jelenti, „aki alászáll”. A hinduk úgy tartják, hogy Isten időről időre alászáll az emberek világába. A képeken a tíz legfontosabb avatár látható. A képeket plexire kasírozott lapokon, szépen megmunkált fa keretben rögzítették a templom mennyezetére.

hindu_oltar

A közösség a Magyar Vaisnava Hindu Egyesület közhasznú szervezet keretein belül folytatja tevékenységét. Rendszeresen szerveznek egyházi, kulturális és oktatási programokat közművelődési és közoktatási intézményekben. Évente egy alkalommal, július végén nyílt napot rendeznek, amelyre színes kulturális programmal és kirakodó vásárral várják a szép számban érkező érdeklődőket az ország egész területéről. A nyílt nap immár huszadik éve egyben egy hetes nemzetközi jógatábor záróeseménye is, amelyen részt vesznek a táborba érkező külföldiek és a hindu közösség vezetői, lelki tanítói is.

Nandafalva kis hindu temploma sokat elárul az itteni közösség gondolkodásáról. Magán viseli a hindu építészet jegyeit, ám mégsem stílusidegen, hiszen hordozza a helyi tanyasi épületek jellemzőit is. Az épület tulajdonképpen egy fehérre meszelt tanyasi ház egy indiai toronnyal és egy kis kerengővel. Épp ez volt az építtető közösség szándéka. Az itt élők úgy vallják, a helyi értékek, és a magyar kultúra ápolása mellett életük része lett az ősi hindu kultúra tanítása is. Nem újkeletű érzés ez, hiszen a magyar nemzet régóta keresi, s időről időre megtalálni véli gyökereit Indiában. Így fogalmazta ezt meg híres tudósunk Kőrösi Csoma Sándor: “Keressetek kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában.”

A hindu világnézetet a tolerancia, az együttérzés, a nem-ártás, az odaadás és a lelki felemelkedés hatja át. Tanításának legalapvetőbb tételeit ma már az egész világon ismerik. Ki ne hallott volna ma már a lélekvándorlásról? Az ahimszáról azaz a nem-ártás elvéről és az ezt megtestesítő Mahátma Gandhiról? És a karma törvényéről? Amit a magyar közmondás is megfogalmaz: „ ki mint vet, úgy arat” vagy „ ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.” Vagyis tetteinknek visszahatása, hosszú távú következménye van életünkben. „Jó tett helyébe jót várj”. A hindu tanítások mindig arról szólnak, hogy fejlődhetünk lélekben, vagyis hogyan válhatunk fokozatosan egyre „jobb emberré”, s hogyan válthatja fel a szívünkben lévő sok szennyeződést idővel az Isten és az embertársaink iránt érzett szeretet érzése.
A közösség néhai alapító mestere Abhay Narayan (Vida Dénes) egy mondása szolgál lelki hagyaték (mottó) gyanánt:
„Ha ott van a szíved, mindig találsz megoldást,
ha nincs ott a szíved, mindig találsz kifogást.”

Az egyesület vezetője: Cseh Károly
Telefon: +36 (30) 9554-622

6764 Balástya, Tanya 368.
Adószám: 19025960-1-06
www.nandafalva.hu

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai Csoportja

Sok éve működik már Balástyán mozgáskorlátozottakat összefogó, érdekeiket képviselő szerveződés. A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének története még a rendszerváltozás előttre nyúlik vissza: 1981. április 27-én alakította 122 elkötelezett tag. Az egyesület elnöke régóta dolgozik a közösségért, Tóth Margit 2001 óta tölti be ezt a tisztséget. Először a megye öt nagy városában alakultak csoportok, majd később csaknem minden településen. Balástyán 1997-ben 14 mozgáskorlátozott összefogásával jött létre az egyesület helyi csoportja Fekete Mária Magdolna irányításával. Több vezetője is volt a szervezetnek, jelenleg Gera Jánosné végzi a titkári munkát, a tagság létszáma pedig már elérte a harmincat.

Az egyesület alapfeladata a fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és közreműködésével kaphat.

Az egyesület működésének alapvető célja a fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása. E célok megvalósítása érdekében meghatározott további alapcélok: a fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, valamint a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség, és munkaerőpiaci szolgáltatás biztosítása.

A megyei szervezet a helyi csoportok vezetőit rendszeresen tájékoztatja az aktuális teendőkről. A helyi csoportok évente két-három alkalommal csoportgyűléseken adják tovább a tagoknak a számukra fontos információkat.

 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

6725, Szeged, Petőfi Sándor sugárút 75.
Telefon: 62/444-074
Adószám: 19746896-1-06
E-mail: mozgaskorl@invitel.hu
www.meoszinfo.hu/interaktiv/egyesuletek_46/

Balástyai csoport titkára: Gera Jánosné

Telefon: 06 (30) 467-6070
E-mail: balastya.mcsme@citromail.hu

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Balástyai Csoportjának hírei a Balástyai Újság januári számának 10. oldalán olvashatóak.