Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Községünk legrégebbi, ma is működő civil szervezete a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 1951. június 1-jén hat fővel alakult meg. Kezdetben tanfolyamot szerveztek, amelyen szép számmal vettek részt a férfiak. Az egyesület egyik alapító tagja, Kónya Ferenc lett a parancsnokuk, és ezt a tisztséget 1963-ig töltötte be. Működési naplót 1958-tól vezettek, és a naplók bejegyzései szerint rendkívüli aktivitással végezte a csoport a tűzmegelőző felvilágosító munkát. Több százan voltak a tagok által tartott előadásokon, amit a tanyai iskoláknál és a termelőszövetkezetek majorjaiban tartottak, de a tagság is rendszeres oktatásokon képezte magát. Területfelelősi szolgálatot vezettek be, a házak tűzbiztonsági ellenőrzését kétfős csoportokban látták el, és mezőgazdasági gépszemléket, nyári tűzfigyelői szolgálatot szerveztek. Kiemelt figyelmet fordítottak a taglétszám növelésére, az utánpótlás nevelésére. Rendszeresen jártak tűzoltó versenyekre, ahol eredményesen szerepeltek. Például 1958. május 11-én, Sándorfalván a járási tűzoltó versenyen 3. helyezést értek el a 400-as kismotorfecskendő szerelésben.

1

 

1963-ban lett az egyesület parancsnoka Virágh László, aki az alapító tagok egyike volt, és 1996. július 31-én bekövetkezett haláláig vezette a csapatot. Fia, Virágh István vette át tőle a tisztséget. A mai vezetőség és tagság méltó utódai az alapítóknak, mert technikai felszereltségben és az utánpótlás nevelésében is jelentős eredményeket értek el. Jelenleg olyan szakmai eszközökkel rendelkeznek, mint a hivatásos tűzoltók, de jóval szerényebb körülmények között működnek.

2

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014-ben is az alapszabálynak, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően működött. Az eddigi munkájuk legnagyobb elismerését, ?A 2013-as év önkéntes tűzoltó egyesülete? címet Budapesten vette át Virágh István elnök az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, Bakondi György altábornagytól.

3

Az egyesület tárgyi feltételei megfelelőek, a polgármesteri hivatal udvarában rendelkezésükre áll fűthető szertár, oktató terem, szociális helyiség és raktár is. Feladatukat az önkormányzat tulajdonában lévő, de az egyesület által használt 1974-ben gyártott Magirus Deutz 117D 11F típusú gépjárműfecskendővel látják el. A gépjármű korához képest jó műszaki állapotban van. Korszerű védőruházat és egyéb védő eszközök a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez minden szükséges felszerelés adott, melyekkel vihar és belvízkárok helyreállítását is el tudják végezni.

Az egyesületnek 39 tagja van, ebből 28-nak van valamilyen szintű tűzoltásra, illetve kárelhárításra jogosító szakképzettsége. Ez a létszám elegendő a vállalt feladataik ellátására, de szükségesnek látják a folyamatos minőségi utánpótlást.

Kiváló kapcsolatuk van a Balástya Községi Önkormányzattal, a Balástyai Polgárőr Egyesülettel, a Kisteleki Rendőrkapitánysággal és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság M5 Autópálya Alosztályával, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és jó együttműködés alakult ki a júliusban átadott Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs munkatársaival, ami önkéntes munkájukhoz nélkülözhetetlen.

Az egyesület fontos feladatának tartja a tűzmegelőzést. Az aratás előtti gépszemléken résztvevő járművek és gépek száma minden évben növekszik. Az óvodásoknak és az iskolásoknak évek óta tartanak tűzoltási bemutatókat, amellyel már gyermekkorban felhívják a figyelmet a tűzesetek megelőzésére. Kisteleken is bemutatóval vettek részt a Katasztrófavédelmi Napon. 2014-ben összesen 57 alkalommal vonultak ki: tűzesethez 31-szer, ahol 29-szer érkeztek elsőként, műszaki mentés miatt 14 alkalommal, rendezvénybiztosításra 5-ször, belvízszivattyúzáshoz 3-szor, bemutatót 3-szor tartottak, és gyakorlatot egy alkalommal végeztek. Tavaly Balástyán a tűzesetek igen magas számát egy gyújtogató idézte elő, aki 11 esetet ismert el.

Az egyesület 12 tagja meghívást kapott a Becsehelyi Tűzoltó- Mentő, Hagyományőrző, Kulturális és Ifjúsági Egyesülettől háromnapos szakmai képzésre, tapasztalatcserére, versenybemutatóra. Az utazást Balástya Község Önkormányzata és a Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség is támogatta.

Néhány statisztikai adat: riasztás esetén 5-7 perc alatt indultak el a káreseményhez. Az 57 megmozdulást 19 tag hajtotta végre. Alkalmanként átlagosan négy önkéntes tűzoltó vett részt a vonulásokban, összesen 1126 órát dolgozva a közösségért. Legtöbbet vonult tűzoltók: Boldizsár Ferenc 54, Virágh István 46, Szemerédi István 25 alkalommal.

Az egyesület a feladatihoz kapcsolódó tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységekhez kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési költségek, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására ? pályázat útján ? 694 480 forint értékű eszköztámogatásban részesült. Várható még további 67 196 forint értékű eszköztámogatás. Kaptak egy EDR kézi kárhely rádiót 237 500 forint értékben, amelynek nagy hasznát veszik a kárelhárítások alkalmával. Folyamatban van még egy ilyen rádió átadása ugyanilyen értékben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton az egyesület 272 000 forintot kapott táborozásra.

Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Adószám: 18454215-1-06
Elnök: Virágh István +36 (30) 436-1508
Parancsnok: Jójárt Gábor +36 (70) 425-5694

A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlására jogosult civilszervezetek közül a Balástya Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2019-ben kapott összeget védőfelszerelés és védőeszköz beszerzésre fordította.

 

Megszakítás