Tetőcserével folytatódik a szociális intézmény új helyének kialakítása

Május közepén a polgármesteri hivatal udvari épületében az Integrált Szociális Intézmény új helyének kialakítása tetőcserével folytatódott.

A Balástya Községi Önkormányzat 60 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében szociális ellátó központ fejlesztésére. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program, TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű felhívás keretében valósul meg.

A projekt célja a 6764 Balástya, Rákóczi utca 5. 302/1. helyrajzi szám alatti szociális ellátó központ létesítése, melyben a házi segítségnyújtás és a gyermek- és családsegítő szolgálat kap helyet. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek és az életminőséget javító, önálló életvitelt támogató új szolgáltatások induljanak. A projekt keretében sor kerül a Család- és gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére, mely a gyermekjóléti alapellátások részeként hozzájárul a szolgáltatások megerősítéséhez, a magasabb minőségű szolgáltatáshoz való jobb lakossági hozzáféréshez, a gyermekek családjukban történő nevelkedésének biztosításához.

A fejlesztés keretében a meglévő épület helyiségeinek átalakítása, a fűtési rendszer kiépítése termálvízre alapozva, hőszigetelés, tetőcsere történik a teljes szociális ellátó ágazat számára. A fejlesztéssel létrejön a megújuló szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás egy helyre költöztetése.

Megszakítás