Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban teljes idejű (nappali munkarend) tanulmányokat folytató hallgatók alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni. Az „A” típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a pályázati forduló évében). A „B” típusú ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a pályázati fordulóban induló tanév szeptemberétől, a felsőoktatási hallgatói jogviszony létesítésétől kezdődően

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani Balástya Községi Önkormányzat honlapján található mellékletekkel (a pályázóval egy háztartásában élő személyekre vonatkozó és a nem rendszeres jövedelmekre vonatkozó) nyomtatványokkal együtt.

Fontos, hogy az EPER-Bursa rendszerben a pályázat kitöltése és véglegesítése 2022. november 3-ig megtörténjen és a kinyomtatott, aláírt példány a szükséges mellékletekkel határidőre beérkezzen a polgármesteri hivatalhoz is.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet www.emet.gov.hu oldalán.

A pályázati kiírás a www. balastya.hu oldalon olvasható.

Amennyiben szeretne telefonon vagy személyesen segítséget kérni, hívja Balástya Községi Önkormányzat 62/278-222 (114 mellék) telefonszámot.

A pályázat beadásához szükséges mellékletek:

BURSA 2023 Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről

BURSA 2023 Kérelmező háztartásában együtt élők nyilatkozata

Megszakítás