A belvízelvezető hálózat építésének munkái folytatódtak

A „Balástya belterületi védelmét szolgáló A1 és A2 vízgyűjtő és Gajgonyai záportározó fejlesztése IV. fejlesztési ütem” projekt részeként az elmúlt hetekben is folytatódtak a belvízelvezetés munkálatai. A Kodály utcában megépültek a belvízelvezető aknák. A Gerle és
Galamb utcákban padkarendezés történt.

Megszakítás