A Galamb utcában folytatódnak a csapadékvíz elvezetés munkái

A Gajgonyai záportározó projekt részeként a Galamb utcában folytatódik a csapadékvíz elvezető rendszer gerinccsővezetékének fektetése. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gázvezetéket jelölő fakarókat hagyják a helyükön!

A Balástya Községi Önkormányzat a Települési Operatív Program pályázatán TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00031 kódszámmal a „Balástya belterületi védelmét szolgáló A1 és A2 vízgyűjtő és Gajgonyai záportározó fejlesztése IV. fejlesztési ütem” elnevezéssel nyert százszázalékos, 200.000.000 forint támogatást. A projekt költségeit az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza. A beruházás munkáit a nyílt közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező, a sándorfalvi VÍZÉP HOLDING Kft. végzi. A „Balástya belterületi védelmét szolgáló A1 és A2  vízgyűjtő és Gajgonyai záportározó fejlesztése IV. fejlesztési ütem” projekt célja, hogy a csapadékvíz gazdálkodás figyelembe vételével 7350 m2 a teljes területű Gajgonyai záportározó és műtárgyai a belterület védelmével együtt, vízkárelhárítási és vízvisszatartási célokat szolgáljon. A záportározó földmedrű, töltésezett, szabálytalan alaprajzú csapadékvíz tározó, amelynek 7893 m3 a maximális vízszinthez tartozó tározó térfogata.

A projekt keretében még a földmedrű árkok rekonstrukciója, nyílt árkok és zárt csatorna felújítása, továbbá nyílt vízelvezető árkok kialakítása valósul meg. A fejlesztéssel érintett csatorna hosszúsága 2969 m.

Megszakítás