Tovább folyik a Vedresszéki úton a padkarendezés és a deponálás

Októberben tovább folytatódik a Balástya 0400/1. helyrajzi számú külterületi, 1.195 folyóméter hosszúságú út felújítása az útpadka rendezésével, a padkarendezéshez szükséges anyag deponálásával. A beruházás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 85.204.466 forint vissza nem térítendő támogatásával valósul meg, amelyhez a Balástya Községi Önkormányzat 4.484.449 forint sajáterőt biztosított. A kivitelező cég, a Dél-Konstruktív Kft.

Megszakítás