Tanévnyitó volt az általános iskolában

Szeptember elsején reggel 8 órakor tartott tanévnyitó ünnepséget a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola. A 6. osztályosok Zónai Márta osztályfőnökök vezetésével vidám ünnepi műsorral köszöntötték diáktársaikat, majd az óvónénik vezetésével az elsősök bemutatkozó verse következett. Ezután Rabi Edit Éva igazgató tanévnyitójában arról beszélt, hogy kezdődik 2022-2023-as tanév, magunk mögött hagyjuk a pihenést, a csodálatos nyaralást, és ismét zajos lesz iskola valamennyi osztályterme, ahol mindenki elfoglalhatja a kedvenc padját.Kilenc osztállyal és 209 tanulóval kezdődik meg az új tanév. Rabi Edit Éva felsorolta az osztályok tanítóit, osztályfőnökeit. Alsó tagozatban: 1.a Varga Emma, 2.a Kormányosné Rudner Edit, 3.a Csányi Péterné, 4.a Gondáné Frankó Valéria. Felső tagozatban: 5.a Gállné Leiner Ilona, 6.a Zónai Márta, 7.a Hegedűs Marianna, 7.b Márkus Marianna, 8.a Vágvölgyiné Albert Tünde. A napközis csoportok vezetői alsó tagozatban: 1. osztály: Zádoriné Sutka Anita, 2. osztály: Tari Klára, 3. osztály: Csányi Péterné és Gera Márta, 4. osztály: Kala-Czirok Ágnes. Felső tagozatban a tanulószoba vezetője: 5. osztály: Koréh Istvánné, 6. osztály: Kutasi Krisztina, 7-8. osztály: Rabi Ágnes Csilla. Miskolczi-Bognár Bernadett félállásban pedagógiai asszisztensként segíti majd a nevelő-oktató munkát.

Az igazgatónő az elsősöknek köszöntésként a hagyományok szerint Sinkó Szabolcsné igazgató-helyettessel együtt ceruzát és radírt ajándékozott, ezzel az iskola a diákjaivá fogadták őket. Rabi Edit Éva külön köszöntötte az ötödik osztályosokat, akiknek elmondta, hogy új tantárgyak, érdekes feladatok, új élmények várnak rájuk. Nem elég a tanítási órákon figyelni, és a házi feladatokat elkészíteni. Többet és alaposabban kell tanulniuk ebben a tanévben ahhoz, hogy jó érdemjegyeket szerezzenek. A nyolcadikosok figyelmébe ajánlotta, nyolcadikosnak lenni felelősség. Egyrészt példát kell, hogy mutassanak az alsóbb évfolyamos diákoknak, másrészt mindent meg kell, hogy tegyenek a félévi jó eredményekért, hiszen a továbbtanulás a tét. Az igazgatónő elmondta azt is, hogy a tanév munkaterve elkészült, a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz értékteremtő környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényekkel. „Mindezek mellett a legfontosabb számunkra, hogy diákjaink nap mint nap, szeretettel jöjjenek iskolánkba, és a tanulásra motiváltak legyenek. Ehhez nagy szükségünk van a szülőkre. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, és a tanuló mellett ott áll a szülő is, mint az oktatás harmadik fontos szereplője. Ezért meggyőződésem, hogy akkor leszünk jó iskola, ha szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, nyíltan, őszintén beszélhetünk a gyermekeik problémáiról, hiányosságairól, lehetőségeiről. Együtt kell dolgoznunk a közös cél érdekében. Kérem Önöket kedves szülők, kísérjék figyelemmel gyermekeik tanulmányait, s ha kétség merül fel Önökben, kérdezzenek bátran. Kollégáim nyitottak az eszmecserére, hisz közös célunk az ide járó gyermekek személyiségének kiteljesedése. »A tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz! A tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz! Mindenki jogát tiszteletben tartom!« Ezek legyenek az új tanév jelmondatai! Remélem, hogy nálunk ilyen örömteli tanulásban lesz része a diákoknak.”

A tanévnyitó 10 órakor a Páduai Szent Antal római katolikus templomban Veni Sancte szentmisével folytatódott, majd az osztályok visszatértek az iskolába és megkezdődött az új tanév.

Megszakítás