Elballagtak a nyolcadikosok

Június 17-én a Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói elbúcsúztak diákéveik helyszínétől.

A számukra utolsó csengetéskor az iskola emeleti folyosóján a ballagók a hetedikesektől virágokat és tarisznyákat kaptak pogácsával, borral és szerencsepénzzel. Ezután Rabi Edit Éva igazgató és Gállné Leiner Ilona osztályfőnökök vezetésével, énekszóval indultak a felsős és alsós tantermekbe elköszönni az iskolától, majd a sportcsarnokon keresztül haladva érkeztek az iskola udvarára, ahol várták őket a szüleik és közeli hozzátartozóik. Az ünnepségen a hetedikesek átvették az iskola zászlaját, majd rövid műsorral köszöntek el a nyolcadikosoktól, akik ezután diákéveikre emlékeztek, és egy-egy szál fehér rózsával mondtak szüleiknek köszönetet.

Rabi Edit Éva igazgató köszöntötte a végzős diákokat, a ballagtató osztályfőnöküket, az elszorult torokkal gyermeküket kísérő szülőket, a meghívott vendégeket. Búcsúztatójában értékelte az elmúlt tanévet, és azt kérte a búcsúzó diákoktól, hogy őrizzék meg szívükben a szép emlékeket, főleg, amire büszkék lehetnek, de arról se feledkezzenek meg, amit esetleg kudarcként éltek át, mert ezekből is lehet tanulni. „Gondoljatok jó szívvel nevelőitekre, osztályfőnökeitekre, az iskola valamennyi dolgozójára, akik, higgyétek el, akkor is jót akartak, ha ez esetleg abban a pillanatban rosszul esett! Mi mást kívánhatnék most nektek, mint azt, hogy sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza büszkeség, mint okulás miatt.” Az igazgatónő útravaló gondolatokat is megfogalmazott a ballagóknak, és kifejezte, legyenek méltó példaképei az utánuk jövőknek. „Figyelj magára az útra is, éld meg a pillanatokat! Figyelj az útitársakra – családra, szülőkre, testvérekre, barátokra – is, és idővel találd meg a legbiztosabb útitársat! Tanulj meg pihenni, megállni is, így lesz időd gyönyörködni, rácsodálkozni a világ szépségeire!” Ezután átadta az Év diákja címet, amit a nevelőtestület döntése alapján a nyolc éven át elért kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Széll Enikő Boglárka és Komáromi Attila Zoltán kapott. Kiemelkedő sportteljesítményükért Kiváló sportoló kitüntetésben részesült Budusan Liviu Sebastian, Csatordai Csongor, Csikós Ervin, Pápai Armand. Rabi Edit Éva megköszönte a szülőknek a nevelő-oktató munkához nyújtott támogatást, a pedagógusokkal és az iskolával való együttműködést. A szülői munkaközösség tagjainak, Nagyné Vincze Orsolyának, Pápainé Kiss Anitának, Csúriné Török Magdolnának és Gera Enikőnek virággal köszönte meg az osztály ügyeinek az intézését, az iskolai programok szervezéséhez nyújtott segítségét.

Ujvári László polgármester ünnepi beszédében a végzős diákokat és szüleiket, a meghívott vendégeket és az iskola valamennyi pedagógusát, munkatársát köszöntötte. Kifejezte, hogy „mindennek elérkezik a vége és akkor búcsúzni kell, és ez a búcsúzás nemes feladat, fontos, mert lezár egy időszakot, az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól nem kell megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. Remélem, mindannyian azon az úton haladtok majd, amelyen megvalósíthatjátok álmaitokat. Valójában mindegy, hogy kétkezi munkával vagy diplomásként keresitek majd kenyereteket, semmi más nem fontos, csak az, hogy amit felvállaltatok, amit csináltok, azt becsülettel, teljes odaadással, lelkiismeretesen tegyétek magatok miatt, magatokért.” A polgármester megköszönte a szülőknek a gyermekik támogatását, hiszen, mint mondta, nem könnyű ma szülőnek lenni, mert a körülöttünk lévő egyre személytelenebb világban óriási kihívás emberségesnek maradni és utódainkat erre megtanítani. A búcsúzó gyerekeknek útravalóul azt mondta, szerénységgel, alázattal, szorgalommal el lehet jutni a boldog, kiegyensúlyozott élet megteremtéséig. Az ünnepség végén a nyolcadikosok osztályfőnökükkel együtt a közönség előtt elhelyezték az osztály emlékszalagját az iskola zászlaján, azután A Pál utcai fiúk musical, Mi vagyunk a Grund című betétdalával köszöntek el, és a vendégek virágátadásával zárult a ballagási ünnepség.

Illin Klára

Megszakítás