A Kormányhivatalok veszik át az építésügyi hatósági feladatkört az önkormányzatoktól


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a területi illetékes Önkormányzatokhoz tartozó építésügyi hatósági feladatkör ellátását 2020. március 1. napjától a Kormányhivatalok Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya veszi át.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján hatályba lépő rendelkezéseire tekintettel az általános építésügyi hatósági feladatokat az eddigi 16 járásszékhely települési önkormányzat jegyzője helyett megyei illetékességgel a Kormányhivatal látja el.

dr. Nagy-Elekes Petra

jegyző