Évzáró közgyűlést tartottak az önkéntes tűzoltók


A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület február 14-én, a Vadásztanya vendéglőben tartotta a 2019-es évet záró közgyűlését.

Az önkéntes tűzoltók éves közgyűlésén Virágh István elnök köszöntötte a meghívott vendégeket. A tagság jegyzőkönyv-vezetőnek Olajosné dr. Csízik Tímeát választotta meg. A parancsnoki szakmai beszámolót és a vagyonkezelésről szólót az elnök szavazásra bocsátotta, ezeket a tagság jóváhagyta. Jójárt Gábor parancsnok és Gémes Attila, az Ellenőrző Bizottság elnöke mindenkinek megköszönte az egész éves áldozatos munkáját, valamint a tűzoltószekér helyreállításában résztvevőknek is köszönetet mondtak a munkájukért. Az egyesület “Önkéntesség személyre szabva” elnevezésű pályázatával kapcsolatos munkáról Horváth-Zsíkóné Kiri Mária projektmenedzser számolt be. Dudás Miklós tűzoltó ezredes, tanácsos, a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség elnöke emléklapot adott át a Berta Józsefnek és Terecskei Dávidnak 10 éves tűzoltó munkájáért, ifj. Böröcz Antalnak és id. Böröcz Antalnak 20 éves tűzoltó munkájáért. Ujvári László polgármester a közgyűlésen elismeréssel szólt az önkéntes tűzoltók munkájáról, akik Balástya és a környékbeli települések értékeinek védelme mellett részt vesznek községünk közéletében is. A polgármester beszélt a Hunyadi utcai önkormányzati tulajdonú volt Bárkányi háznál kialakítandó új tűzoltószertárról, amelyhez pályázati támogatáson kívül az önkormányzat, és a megyei tűzoltószövetség is hozzájárul. Galiba Gábor tűzoltó őrnagy, a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője kiemelt két szegedi, hármas fokozatú tűzesetet, amiben segítséget nyújtottak a balástyai önkéntesek, amiért köszönetét fejezte ki. Dudás Miklós gratulált az egyesület tavalyi munkájához. Megemlítette, hogy az idén 150 éves az Országos Tűzoltó Szövetség, és bejelentette, hogy mivel jövőre lesz 70 éves a balástyai egyesület, a megyei tűzoltó versenyt községünkben tartják. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Rókus Imre tűzoltó alezredes az új tűzoltó szertár létrehozásában és a pályázatok ügyintézésében ígért segítséget az egyesületnek. Virágh István a közgyűlés végén beszámolt a tűzoltószekér felújításáról, amit a Vadásztanya vendéglő parkolójában nézhettek meg a közgyűlésen résztvevők. A rendezvény végén a Balástya Községi Önkormányzat vacsorával vendégelte meg az önkéntes tűzoltókat.

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi szakmai és Ellenőrző Bizottsági beszámolójából

A Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2019. évben is folytatta a már megszokott módon a technikai eszközök fejlesztését és a tagok szakmai képzését. Jelenlegi taglétszám 40 fő, amely az egyesület működéséhez és a szakfeladatok ellátásához elegendő. A szaktevékenységet vállaló tagok közül mindenki rendelkezik valamilyen szintű szakmai képesítéssel és gépkezelői jogosítvánnyal, valamint egészségügyi vizsgálattal, amely feltétele a szaktevékenység végzésének. Az év során 83 alkalommal kaptak riasztást a balástyai önkéntes tűzoltók a műveletirányítástól, amelyre minden esetben reagáltak. Összesen 49 alkalommal vették igénybe az egyesület segítségét: ebből 30 tűzeset, 18 műszaki mentés, és egy téves jelzés volt. Ezen kívül községünk rendezvényein is részt vettek a tagok, valamint Ópusztaszeren rendezvénybiztosítást végeztek. A környező településeken, Kistelek, Ópusztaszer, Dóc, Forráskút, Sándorfalva és Szeged területén is végeztek beavatkozást. Ezekből kiemelkedő volt a kisteleki nádas tűz és a szegedi viharkár elhárítása. Az egyesület részt vett a Mindszenten rendezett tűzoltó versenyen és Pilisszentivánon, az Országos Tűzoltó Börze és Találkozón. A tűzmegelőzés érdekében az aratás előtti gépszemléken szakmai tanácsokkal, dokumentációkkal segítették a vállalkozók munkáját. A Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságtól kapott szakmai anyagok segítségével rendszeresen tartanak oktatásokat.

Az Ellenőrző Bizottság felügyelte a Balástya Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését. 2019. november 15-én az egyesület tulajdonában és kezelésében lévő tárgyi eszközök leltárazása megtörtént. A bizottság az elmúlt évre vonatkozón megalapította, hogy az egyesület az alapszabályban meghatározottak szerint működött. A szaktevékenységet vállaló tagok szakmai és munkavédelmi oktatása rendszeresen megtörtént, egészségügyi vizsgálata és ezek dokumentáltsága megfelelő volt. A gépjármű fecskendő érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. A tárgyi eszközök (generátorok, szivattyúk, stb.) tárolása megfelelő.

A pénzügyi gazdálkodás, bevételezés és a kiadások nyilvántartása követhető. Az egyesület könyvelését a Tomatárs Bt. végzi. A tárgyi eszközök nyilvántartása megfelelő, a leltárról jegyzőkönyv készült. 2019-ben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kiírt pályázaton szertár-építéshez nyert el 1.250.000 forintot az egyesület. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatával 610.000 forintot kapott az egyesület, amelyből még 170.000 forintot ruházatra és 258.762 forintot irodai bútorokra kell költeni. A múlt évben pályázaton megnyert Volkswagen Amarok típusú terepjárót 2019. december 18-án, Budapesten ünnepélyes keretek között átvette az egyesület, de a 2019. december 13-án megtartott vezetőségi gyűlésen az a határozat született, hogy a gépjárműre nem tartanak igényt, mert az egyesületet működését a jármű fenntartási költsége veszélyezteti. Ezért az átvétel napján a gépjárművet a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságon átadták, amelyről jegyzőkönyv készült. Az egyesületnél két alkalommal tartott szakmai felügyeleti ellenőrzést a Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság, és mindent rendben talált.